Ärikatkestus


Töökatkestuskindlustuse eesmärk on kaitsta äritegevust töö katkemise tõttu tekkinud majanduslike kahjude ning võimalike lisakulude eest.

Ärikatkestuskindlustuse võimalused

Töökatkestuskindlustus on seotud ettevõtte varakindlustusega, sest hüvitamisele kuuluvad varakindlustusriskide alusel aset leidnud kahjujuhtumi tagajärjel tekkinud äritegevuse katkestused. Varakindlustuse sõlmimine on töökatkestuskindlustuse lepingu sõlmimise eelduseks, mõlemad lepingud peavad olema sõlmitud sama kindlustusandja juures.

Kindlustussumma võrdub brutokasumi ja/või lisakulude hüvitamiseks ettenähtud summaga. Brutokasum on ettevõtte müügikasumi ja muutuvate palkade summa. Müügikasumi all mõeldakse käivet, millest on lahutatud muutuvkulud. Lisakulude hüvitamise kindlustamisel lepitakse kindlustusandjaga täiendavalt kokku töö katkemisega seotud kulud, mis võivad tekkida ettevõtte rahavoogude kiiremal taastamisel.

Kindlustusperiood on tavaliselt üks aasta, kuid lepingutes on kasutusel ka mõiste hüvitisperiood. Hüvitisperiood on aeg, mille vältel makstakse kindlustushüvitis välja. Hüvitisperioodi pikkus sõltub sellest, kui kiiresti on kahjustunud seadmeid võimalik hankida või ehitist taastada ning plaanitud brutokasumini jõuda. Kuigi vastutusperioodi pikkus on kindlustusmakse suuruse leidmisel oluline, on soovitav, et see ei oleks lühem kui 6 kuud.

Soovin kindlustada


Töökatkestuskindlustuse sooviavaldus:


Töökatkestuskindlustuse tingimused:


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.