Ehitus- ja paigaldustööd

Ehitus- ja paigaldustööde kindlustamise eesmärk on vähendada ehitustööde käigus tekkivaid varalisi riske ning taastada kahjujuhtumi korral kahjueelne olukord. Ehitus- ja paigaldustööde kindlustus on spetsiaalselt ehitustegevuse tarbeks ehitajale või tööde tellijale mõeldud toode, kus pakutakse kindlustuskaitset koguriskikindlustuse põhimõttel.

Soovin kindlustada

Ehitus- ja paigaldustööde kindlustuse (CAR) sooviavaldused: