Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustuse eesmärk on hüvitada ettevõtlusega seotud varale tekkinud kahju ning tagada ettevõtte jätkusuutlikkus. Ehitised, seadmed, kaubad ja kontoritehnika moodustavad vaid osa varast, mille kindlustamisele peaks ettevõte mõtlema.

Soovin kindlustada

Ettevõtte varakindlustuse sooviavaldus: