Ettevõtte varakindlustus


Ettevõtte varakindlustuse eesmärk on hüvitada ettevõtlusega seotud varale tekkinud kahju ning tagada ettevõtte jätkusuutlikkus. Ehitised, seadmed, kaubad ja kontoritehnika moodustavad vaid osa varast, mille kindlustamisele peaks ettevõte mõtlema.

Seesami ettevõtte varakindlustuse võimalused

Seesami ettevõtte varakindlustuse võimalused

Ettevõtte vara kindlustamisel saab valida esemed, mida kindlustada soovitakse ja soovitud kindlustuskaitse ulatuse, mille tulemusena koostatakse ettevõtte vajadustest lähtuv kindlustuslahendus.

Minimaalne kaitse on tulekindlustus, mis hõlmab tulekahju, otsese välgulöögi, plahvatuse ning kustutussüsteemi ootamatu käivitumisega kaasnevad kahjud. Soovitame kindlustada vara ka torustiku lekke, tormi ja rahe ning varavastaste tegude vastu. Eeltoodu moodustab pakettkindlustuse A.

Laiemat kaitset pakub komplekskindlustus, mis lisaks eelnevale katab ka muude ootamatute ja ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud kahju.

Vara kindlustamisel on tähtis, et vara, mille kulum on väiksem kui 50%, kindlustataks taastamisväärtuses ehk summas, mis on vajalik samaväärse vara hankimiseks kindlustuskohale (näiteks koos transpordi ja seadistuskuludega). Periooditi muutuvad väärtused (näiteks kaubad) tuleb kindlustada maksimaalse laos oleva kaubahulga alusel. Ehitiste ning seadmete kindlustamisel tuleks läbi mõelda, kas ehitamine või seadme hankimine hakkab ajaga kallinema.

Kahjude ennetamine

Kahjude ennetamine

Käesolevale lehele on koondatud Eesti Kindlustusseltside Liidu töörühmade poolt välja töötatud nõuded ja kahjude ennetamise põhimõtted.

  • Puidutöötlemisettevõtete tuleohutusnõuded
  • Sularaha hoidmise juhend
  • Tuletööde kaitsejuhis
Soovin kindlustada


Ettevõtte varakindlustuse sooviavaldus:


Ettevõtte varakindlustuse tingimused:


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.