Kinnisvarakindlustus

Kinnisvarakindlustuse eesmärgiks on ehitisele tekkinud ning ehitisega seotud kahjude hüvitamine. Ehitist saab kindlustada kas nimeliselt mainitud riskide vastu või ootamatu sündmuse tagajärjel tekkinud kahju vastu arvestades teatud välistusi.

Soovin kindlustada