Küberkindlustus


Küberkindlustus on Seesami uus toode, mis on mõeldud ettevõtetele küberrünnakust tekkivate riskide maandamiseks. Küberkindlustus on terviklik toode, mis hõlmab endas nii ettevõttele endale tekkivaid kahjusid kui ka vastutuskindlustus kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.

Kindlustusjuhtum

Seesami küberkindlustusega on kindlustusjuhtumiks kindlustusvõtja arvutisüsteemide turvalisuse rikkumine. Arvutisüsteemiks loetakse:

  • riistvara
  • tarkvara
  • andmed
  • andmeside

Turvalisuse rikkumiseks loetakse:

  • volitamata muudatus kasutatavuses
  • volitamata muudatus salasuses
  • volitamata muudatus terviklikkuses
  • volitamata muudatus autentsuses
Hüvitised

Küberrünnak võib seisatada Sinu äritegevuse ning vähendada kasumit. Seesam hüvitab ärikatkestuse ajal saamata jäänud tulu.

Lisaks saamata jäänud kasumile hüvitatakse ärikatkestuse ajal töötajate tööjõukulu ning üürikulu. Sinu ettevõttele esitatakse kahjunõue seoses vastutusega kolmandate isikute ees. Seesam hüvitab nõude või õigusabikulud ebaõiglase nõude tõrjumiseks.

Pärast küberrünnakut võib tarvis minna kriisikommunikatsiooni, et piirata maine kahjustumist. Samuti hüvitab Seesam teavituskulud, mis tekivad vajadusest kliente probleemist teavitada.

Turvalisuse rikkumisega kaasneb sageli vajadus ekspertiisiks, et teada saada, mis toimub. Samuti hüvitatakse kulutused juhtumieelse olukorra taastamiseks.

Soovin kindlustada


Küberkindlustuse sooviavaldus:

Küberkindlustuse sooviavaldus


Küberkindlustuse tingimused:

Küberkindlustuse tingimused 1/2018

Küberkindlustuse teabedokument


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.