PAGE ID: 0

Masinakindlustus


Masinakindlustus on mõeldud erinevate ehitus-, põllumajandus- ja metsatööde-, teedeehituse ning muude töömasinate kindlustamiseks. Olgugi, et selline masin erineb tavalisest sõiduautost, vajab see siiski kaitset sarnaste riskide eest. Masin võib saada kahjustatud tulekahju, tormi või muu loodusõnnetuse tõttu, teedel omal jõul liikuval või transporditaval masinal on oht sattuda liiklusõnnetusse, masinasse võidakse sisse murda ning omanik võib oma varast ilma jääda, kui masin varastatakse või röövitakse.

Seesami masinakindlustuse võimalused

Seesami masinakindlustuse võimalused

Seesam pakub võimalust kindlustada masinad nii tule, tormi, vandalismi, varguse ja röövi kui ka erinevate väliste ja sisemiste sündmuste riski vastu. Selleks on kolm erinevat võimalust:

  • Osakasko
  • Masinakasko
  • Laiendatud masinakasko

Osakasko kindlustusega on kaetud peamised ohutegurid sellisel masinal, mis liikluses ei osale või osaleb seal harva. Osakasko pakub kaitset tule, tormi, vandalismi, varguse, röövi või sissemurdmisega tekitatud kahju eest.

Masinakasko puhul hüvitatakse tule, tormi, vandalismi, varguse, röövi, sissemurdmisega tekkinud kahjule lisaks ka välise sündmuse kahjud. Väliseks sündmuseks loetakse näiteks liiklusõnnetust või teelt väljasõitu, loodusõnnetusi nagu üleujutus, samuti masinale laadimise või transportimisel tekkinud kahju. Lisaks masinale endale on Seesami masinakindlustuse raames kindlustuskaitse tagatud kuni 5 000 euro ulatuses ka erinevatele masinast lahti ühendatud lisatarvikutele ja –seadmetele nagu kopp, sahk vms.

Laiendatud masinakasko puhul on tegemist koguriskikindlustusega. Lisaks eelmainitud riskidele on töömasin kindlustatud ka äkiliste ja ettenägematute sisemiste sündmuste tõttu tekkinud kahju vastu.

Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse varakahjule lisaks kuni 10 000 euro ulatuses põhjendatud kulutused, mis on tehtud:

  • kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks
  • masina tõstmiseks ja transportimiseks remonditöökotta.
Soovin kindlustada

Masinakindlustuse tingimused:


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.