Masinakindlustus

Masinakindlustus on mõeldud erinevate ehitus-, põllumajandus- ja metsatööde-, teedeehituse ning muude töömasinate kindlustamiseks. Olgugi, et selline masin erineb tavalisest sõiduautost, vajab see siiski kaitset sarnaste riskide eest. Masin võib saada kahjustatud tulekahju, tormi või muu loodusõnnetuse tõttu, teedel omal jõul liikuval või transporditaval masinal on oht sattuda liiklusõnnetusse, masinasse võidakse sisse murda ning omanik võib oma varast ilma jääda, kui masin varastatakse või röövitakse.

Soovin kindlustada

Masinakindlustuse sooviavaldus: