Õnnetusjuhtumikindlustus

Ettevõtte varade ja sõidukite kindlustamine on tihti iseenesestmõistetav. Kuid ei tohiks unustada ettevõtte kõige olulisemat vara – töötajaid. Õnnetusjuhtumite vastu ei ole meist keegi kaitstud, küll aga saab end kaitsta õnnetusjuhtumiga kaasnevate ebameeldivuste vastu. Seesam pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt kliendi vajadustele.

Soovin kindlustada

Eelised:

  • Kindlustuskaitse lähtuvalt kliendi vajadusest. Klient saab valida sobivaimad kindlustuskaitsed. Võimalik on sõlmida nii ühe inimese kui ka kogu pere leping, mida saab täiendada sõltuvalt elukutsest ja harrastustest.
  • Kindlustus kehtib kogu maailmas
  • Seesam ei vähenda makstavaid hüvitisi eelnevalt tasutud hüvitiste võrra.
  • Kui õnnetusest tingitud püsiva puude raskusaste on Seesami usaldusarsti hinnangul vähemalt 60%, makstakse kindlustusjuhtumi korral välja 100% kogu püsiva puude kokkulepitud kindlustussumma.
  • Valuraha hüvitist makstakse ka kergemate vigastuste korral (põrutused, põletused).
  • Ravikulude kindlustuskaitse valikul hüvitame ka haigla voodipäevatasu, kulutused füsioteraapiale ja ravikehakultuurile.
  • Päevaraha hüvitist maksame ka siis, kui lapsevanem peab lapsega juhtunud õnnetuse tõttu hoolduslehel olema.