Tervikkindlustus


Tervikkindlustus on erinevatest kindlustusliikidest kombineeritud toode nendele ettevõtetele, kes hindavad lihtsust ja automaatseid lahendusi. Kindlustuslahendus on välja töötatud spetsiaalselt väike- ja keskmiste teenindus-, kaubandus- ning väiksemate tootmisettevõtete vajadusi silmas pidades.

Seesami tervikkindlustuse eelised
  • Mugav ja lihtne kindlustustoode. Ühe kindlustuslepinguga on kaetud varakindlustus, tegevuse- ja tootevastutuskindlustus, veosekindlustus.
  • Hoone kindlustamisel kehtib automaatselt lisakaitse 10 000 euro ulatuses hoone juurde kuuluvatele rajatistele (näiteks piirdeaed, lipuvarras) ja kuni 20 m2 suurustele väikehoonetele (näiteks auto-ja jäätmete varjualused).
  • Koos inventari kindlustamisega on kindlustatud väikevahendid 5000 euro ulatuses.
  • Kontoritehnika kindlustus kehtib 2000 euro ulatuses lisaks kindlustuskohale ka Eesti Vabariigi territooriumil.
  • Kauba kindlustamisel laieneb kaitse kindlustusvõtja riskil olevale kaubaveole Eesti Vabariigi territooriumil 5000 euro ulatuses
  • Tervikkindlustuse kindlustuslahendus sisaldab 10 000 euro ulatuses kindlustusjuhtumi tagajärjel majandustegevuse jätkamise lisakulu - ajutiste ruumide või seadmete rendiks, kolimiseks ning klientide uuest asukohast teavitamiseks.
  • Tervikkindlustus sisaldab tegevuse ja toote vastutuskindlustus 200 000 euro ulatuses. Samuti hüvitatakse vastutuskindlustuse õigusabikulud 10 000 euro ulatuses lisaks kindlustussummale.
Soovin kindlustada


Ettevõtte tervikkindlustuse sooviavaldus:


Ettevõtte tervikkindlustuse tingimused


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.