Tervisekindlustus


Uuringud on näidanud, et töötajad väärtustavad tööandjat, kes hoolib nende tervisest ja heaolust. Lisaks piisavale puhkusele ja paindlikule tööajale on oluliseks saanud ka tervisekindlustuse olemasolu.

Ettevõtte tervisekindlustus on mõeldud ettevõttele oma töötajate tervisega seotud kulude katmiseks. Tervisekindlustus täiendab riiklikku ravikindlustust ja on hea lisaväärtus töötaja motivatsioonipaketis. See võimaldab ettevõtte töötajatel kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi. Tervisekindlustus sobib erineva suurusega ja erineva valdkonna ettevõtetele.

Seesami tervisekindlustus sisaldab kokku seitset erinevat teenust. Hüvitatakse näiteks tasulise eriarsti teenuse kulud, kulutused haiglaravile, taastusraviga seotud teenused, kulutused optikateenustele ja -toodetele ja hambaraviga seotud kulutused.

Kindlustuskaitse

Mida katab?

Ambulatoorne pere- ja eriarstiteenus

Võimaldab kasutada tasulise perearsti või eriarsti teenust ilma saatekirjata. Hüvitame visiiditasud, arsti saatekirjaga määratud uuringute, analüüside jm protseduuride maksumuse.

Haiglaraviteenus

Võimaldab kiirendada haiglaravile pääsemist, kasutades tasulist teenust. Hüvitame voodipäevatasu, tasulise palati lisakulu, ravi ja uuringud haiglas

Taastusraviteenus

Hüvitame taastusraviarsti vastuvõtu ja arsti määratud taastusravi. Näiteks füsioteraapia, ravivõimlemine, vesiravi, tegevusteraapia, massaaž.

Hambaraviteenus

Hüvitame hambaravikulud. Näiteks konsultatsioon, raviplaani koostamine, ravi, suuhügienisti teenused, röntgen, narkoos.

Prillide- ja kontaktläätsede kulu

Hüvitame optometristi vastuvõtu ja prillide- või kontaktläätsede kulu, juhul, kui nägemisteravus on muutunud.

Vaktsineerimine

Hüvitame vaktsineerimiskulud (näiteks gripp, puukentsefaliit, ka reisivaktsiinid jne)

Retseptiravimid

Hüvitame kindlustusperioodil arsti poolt määratud retseptiravimite kulu.

Alates 01.01.2018 kehtib erisoodustusmaksu vabastus töötajate tervise edendamiseks, sh ravikulukindlustuse makseteks kuni 100 euro ulatuses kvartalis (400 eurot aastas). Maksusoodustus kehtib eeldusel, et tööandja pakub ravikindlustuse lepingu sõlmimise võimalust kõigile ettevõtte töötajatele.

 

Tervisekindlustuse eelised tööandjale
 • Aitab tõsta tööandja mainet tööjõuturul.
 • Annab kindlasti eelise värbamisel.
 • Suurendab olemasoleva töötaja rahulolu ning võimaldab läbi hooliva tööandja kuvandi vähendada ka tööjõuvoolavust.
 • Annab võimaluse toetada töötajate töövõime säilimist ja vähendada seeläbi töövõimetuspäevase arvu.
 • Töötaja saab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse.
 • Töötaja saab soodsamini ja kiiremalt lahenduse tervisemurele.
 • Positiivselt meelestatud töötajad on avatumad ja kohanevad kergemini ka muudatustega.
Tervisekindlustuse eelised töötajale
 • Võimalus saada eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata.
 • Võimaldab valida endale sobiva arsti ja raviasutuse.
 • Hüvitatakse tasulise ravi kulud, mida Haigekassa ei hüvita.
 • Võimaldab vähendada kulusid seoses tervisega.
 • On kiire ja konfidentsiaalne, tööandjale terviseinfot ei jagata.
Soovin kindlustada


Tervisekindlustuse tingimused 1/2019

Tervisekindlustuse teabedokument

 


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.