Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse põhimõtte kohaselt hüvitab kindlustusandja kahju, mis kuuluks hüvitamisele kindlustatud isiku poolt vastavalt tsiviilvastutuse põhimõtetele.

Pakutavad tooted erinevad üksteisest vastutuse liigi poolest. Eristatakse kindlustatud tegevuse käigus, valmistatud toote tõttu või erialase tegevuse kaudu tekkivat vastutust.

Kui varakindlustuse maksimaalse kindlustussumma määrab vara taastamisväärtus, siis vastutuskindlustussumma saab klient ise valida. Kindlustussumma leidmise teeb keerukaks asjaolu, et lepingut sõlmides ei ole teada, mis kindlustusperioodi jooksul võib juhtuda ning kui suure kahju see endaga kaasa toob. Kui kahju on tegelikkuses suurem kui kindlustussumma, hüvitab kindlustussummat ületava kahju osa kindlustusvõtja.

Soovin kindlustada