Vastutuskindlustus


Vastutuskindlustus kaitseb Teid kolmandate isikute poolt esitatud kahjunõuete eest. Vastutuskindlustus aitab hüvitada:

- kolmandatele isikutele tekitatud kahju ning

- kindlustatud isiku poolt kantud õigusabikulud alusetute kahjunõuete tõrjumiseks.

Õnnetused juhtuvad isegi siis, kui jälgitakse kõiki ettevaatusabinõusid. Õnnetustega võivad kaasneda suured rahalised kulud, mis ohustavad Teie ettevõtte majanduslikku stabiilsust. Isegi juhul, kui Te kahju tekitamise eest ei vastuta, võivad nõude tõrjumisega kaasneda kõrged õigusabikulud. Vastutuskindlustus aitab tagada Teie ettevõtte majanduslikku stabiilsust.

Pakutavad tooted erinevad üksteisest vastutuse liigi poolest. Eristatakse kindlustatud tegevuse käigus, valmistatud või turustatud toote tõttu või erialase tegevuse kaudu tekkivat vastutust.

Tegevuse vastutuskindlustus

Tegevuse vastutuskindlustuse eesmärgiks on hüvitada ettevõtte tegevuse tõttu kindlustatud isiku poolt kolmandale osapoolele tekitatud isiku- või asjakahju. Lisaks hüvitab kindlustus tekkida võivad õigusabikulud.

Tavaliselt arvatakse, et tegevuse vastutuskindlustuse lepingu peaksid sõlmima vaid riskantsemal alal töötajad, näiteks ehitajad. Nende puhul on oht õnnetusse sattuda tõesti suurem, kuid kahju võib tekkida ka väiksema riskiga tegevuse juures. Näiteks võib õnnetus juhtuda kasvõi kontoriruumides, kus libeda põranda tõttu võib külastaja kukkuda.

Toote vastutuskindlustus

Toote vastutuskindlustusega hüvitatakse kolmandatele isikutele tekitatud isiku- või asjakahjud, mis tulenevad kindlustatud isiku poolt toodetud või turustatud puudusega tootest. Lisaks hüvitab kindlustus tekkida võivad õigusabikulud.

Toote vastutuskindlustus on vajalik igale ettevõttele, kes toodab või turustab tooteid. Isegi ohutute toodete puhul võib midagi valesti minna, tekitades kolmandatele isikutele kahju. Kahjunõuded võivad osutuda kõrgeks.

Erialane vastutuskindlustus

Erialane vastutuskindlustus hüvitab erialase teenuse osutamisest tingitud kahjud. Hüvitamisele kuuluvad ka õigusabikulud.

Erialane vastutuskindlustus hüvitab lisaks isiku- ja asjakahjule ka puhtmajandusliku kahju, mis võib erialase teenuse osutamisest tekkida. Teatud erialadel on vastutuskindlustuse olemasolu kohustuslik. Seesam pakub erialast vastutuskindlustust advokaatidele ning arhitektidele ja projekteerijatele.

Tööandja vastutuskindlustus

Tööandja vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda tööandjale kindlustuskaitset, hüvitades tööõnnetuse tõttu töötajale tekkinud isiku- ja asjakahjud. Lisaks hüvitab kindlustus tekkida võivad õigusabikulud.

Tööõnnetustega seostuvad esmalt ikka juhtumid ohtlikumatel aladel, kuid tegelikkuses on tööõnnetused sagedased ka väiksema riskiga töövaldkondade puhul, sealhulgas kontoritöötajate seas. Tööõnnetuse eest kannab seadusest tulenevalt vastutust tööandja.


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.