Uudised

Kuidas hüvitab kindlustus koroonaviirusega seotud kulud?

[31.08]

Kui haigestun kodus koroonaviirusest põhjustatud haigusesse Covid-19 ja ei saa reisile minna, kas kindlustus katab minu kulud?

* Kui on valitud reisitõrke põhikaitse, siis kindlustus tehtud kulutusi ei hüvita.
* Kui on valitud reisitõrke laiendatud kaitse, hüvitab kindlustus kulutused majutusele ja transpordile. Hüvitatakse kuni 2000 eurot kindlustatu kohta, kuid mitte rohkem, kui poliisil märgitud kindlustussumma.
* Kui on valitud omal soovil tühistamise kaitse, hüvitatakse 70% tehtud kulutustest. Omal soovil tühistamise kaitse tuleks osta koos esimeste reisibroneeringute tegemisega, kuid kindlasti mitte hiljem kui 2 nädala jooksul reisi ostmisest.

NB! Kui reisikindlustuse ostmise hetkel on sihtriigi piir juba suletud ning selline olukord kehtib kuni reisi alguskuupäevani, ei kehti ka omal soovil tühistamise lisakaitse. Sellisel juhul on tegemist ettenähtava kahjuga ning reisi ära jäämisest tekkivaid kulutusi ei hüvitata.

Kui minu pereliige haigestub COVID-19 haigusesse ja pean jääma eneseisolatsiooni, mistõttu ei saa reisile minna, kas kindlustus katab kulud?

Kui on valitud reisitõrke laiendatud kaitse, hüvitab kindlustus kulutused majutusele ja transpordile. Hüvitatakse kuni 2000 eurot kindlustatu kohta, kuid mitte rohkem, kui poliisil märgitud kindlustussumma.

Lapse kooli- või lasteaiakaaslane haigestus koroonaviirusesse ja minu laps on lähikontakte. Kas reisitõrke laiendatud kaitse kehtib, kui me ei saa lapse eneseisolatsiooni tõttu reisile mitte minna?

Sellisel juhul kindlustuskaitse ei kehti. Kui kindlustatud pereliige on lähikontaktne ja peab jääma eneseisolatsiooni, ei ole tegemist haigestumisega ja tehtud kulutused ei kuulu hüvitamisele. Kui aga enne reisi osutub kasvõi ühe pereliikme test positiivseks ehk ta haigestub, hüvitatakse kogu pere reisikulud kindlustussumma ulatuses (kuni 2000 eurot kindlustatu kohta).

Kui haigestun koroonaviirusesse juba reisil olles, kas reisikindlustus hüvitab ravikulud?

Jah, kui välismaal haigestutakse viirushaigusesse sh koroonaviirusesse, on sellega seoses tekkivad meditsiiniabi kulutused hüvitatavad. Hüvitatakse visiiditasud, haiglakulud ja arsti poolt kirjutatud ravimitele tehtud kulutused.

Kui ma jään välisriigis karantiini, siis kas Seesam hüvitab mulle tehtud või lisanduvad kulud?

* Haigestumisest tulenevad ravikulud hüvitatakse vastavalt meditsiiniabikindlustusele.
* Kui on valitud reisitõrke laiendatud kaitse, hüvitab kindlustus karantiini jäämisel lisanduvad kulud majutusele ja transpordile.
* Kui on valitud põhipaketi kaitse, ei hüvitata karantiini jäämisest tekkivaid lisakulutusi majutusele, uutele lennupiletitele jm sarnasele.

Üks inimene reisiseltskonnast, kes ei ole pereliige, haigestub välismaal Covid-19 haigusesse. Kas kindlustus hüvitab karantiiniga tekkivad kulud ka ülejäänud seltskonnale (teised on lähikontaktsed, aga test on negatiivne)?

Ülejäänud reisiseltskonna kulutusi ei hüvitata. Reisikaaslase haigestumise korral ei kuulu karantiini jäämise korral lisanduvad kulud hüvitamisele. Kindlustus hüvitab sellised kulud ainult pereliikme haigestumise korral.

Plaanin sõbraga kahekesi reisile minna, kuid ta haigestub Covid-19 haigusesse ja ei saa reisile minna. Kas kindlustus hüvitab ka mulle reisi ära jäämisest tulenevad kulutused, kuna ma ei soovi üksi reisile minna?

Reisikaaslase haigestumise korral ei kuulu kulud hüvitamisele. Kindlustus hüvitab sellised kulud ainult pereliikme haigestumise korral.

Kui minu lend tühistatakse ja/või reis jäetakse ära koroonaviiruse tõttu, siis kas reisitõrke ja reisitõrke laiendatud kaitse olemasolul hüvitatakse mulle nii lennupiletid kui ka majutus?

* Kui on ostetud reisitõrke kindlustus ja/või reisitõrke laiendatud kaitse, kahjusid ei hüvitata.
* Kui on valitud reisikindlustuse lisakaitsena omal soovil tühistamise kaitse ja reisile ei soovita või ei saa minna, hüvitatakse 70% tehtud kuludest, mida klient ei saanud kasutada ja mida teenusepakkujatel (majutus, transport) ei olnud võimalik talle tagastada. Seda ka siis, kui reis otsustatakse ära jätta koroonaviiruse tõttu. Vaata ka esimese küsimuse vastust omal soovil tühistamise lisakaitse tingimuste kohta!

Kas kindlustus hüvitab Eestis tehtud tasulise Covid testi maksumuse?

Testi maksumust reisikindlustus ei hüvita, sest tegemist on reisidokumendiga.

Reisikindlustuse lepingu sõlmimisel lisatakse poliisile allolev info, mille alusel toimub koroonaviirusega seotud kindlustusjuhtumite hüvitamine.

Lisaks Seesami reisikindlustuse tingimuste 1/2022 (edaspidi Tingimused) punktides 7. ja 17. nimetatud välistustele ei hüvitata reisitõrke põhikaitse variandi ja alltoodud erandeid arvestades laiendatud kaitse variandi korral kahju, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud epideemiast või selle leviku takistamiseks kehtestatud piirangutest. Kui reis, mis pidi läbima epideemia leviku takistamiseks piiranguid rakendavat riiki, jääb ära, siis eeldatakse, et see reis jäi ära epideemia takistamiseks kehtestatud piirangute tõttu.

ERAND.
Kui on sõlmitud reisitõrke laiendatud kaitset hõlmav kindlustusleping, hüvitatakse reisitõrke kahju (Tingimuste punktid 6.1 ja 6.2) erandina järgmistel juhtudel:

  • kui kindlustatu haigestub elukohariigis koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigusesse COVID-19, mistõttu kindlustatu reis jääb ära;
  • kui kindlustatu pereliige haigestub elukohariigis koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigusesse COVID-19 ja kindlustatu on sunnitud seetõttu jääma eneseisolatsiooni, mistõttu jääb kindlustatu reis ära;
  • kui kindlustatu haigestub reisi ajal koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigusesse COVID-19 ja peab jääma välismaal seetõttu karantiini, mistõttu tekivad kindlustatul täiendavad kulud reisi jätkamiseks või reisilt tagasipöördumiseks.

Seesam hüvitab ülalnimetatud erandjuhtumitel Tingimuste punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud reisitõrke kahju kuni 2000 eurot kindlustatu kohta, kuid mitte rohkem kui kindlustuspoliisil märgitud reisitõrke kindlustussumma.

Ülalnimetatud juhtumitel on kindlustusvõtjal kindlustushüvitise saamiseks lisaks muudele kindlustuslepingus märgitud tõenditele kohustus esitada Seesamile enda ja/või pereliikme koroonaviiruse PCR testi positiivne analüüsi tulemus.

Ettenähtavaks asjaoluks Tingimuste punkti 17.1 mõistes loetakse muuhulgas olukorda, kus reisi sihtkohariik on mis tahes põhjusel piiranud ligipääsu enda territooriumile ning see piirang on katkematult kestnud reisi- või reisikindlustuse lepingu sõlmimisest kuni planeeritud reisi alguskuupäevani.

Tingimuste punktis 17.1 nimetatud välistus kehtib kõigi kindlustuskaitse variantide, sh omal soovil tühistamise kindlustuskaitse variandi puhul.

Kahju, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud sõda, ei kuulu reisikindlustuse tingimuste kohaselt hüvitamisele.


Töötaja tervis, kelle mure?

[Marit Raag | 10.06]


Vandaalid tegutsevad: lõhkised rehvid ja liimised lukuaugud

[Taavi Ottoson, Dagmar Gilden | 16.02]Parklates saab viga paarkümmend inimest aastas

[Jaanika Käärst, Ly Jõhvik | 12.03]

Mida teha metsloomaga kokkupõrke korral?

[Liljan Männiste | 07.10]Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.