Uudised

Kuidas hüvitab kindlustus koroonaviirusega seotud kulud?

[Jonatan Jõks | 30.04]

Seesam on taas avanud reisikindlustuse kõikide pakettide müügi peale ajutist pausi eriolukorra kehtestamise järgselt. Enne 30.04.2020 sõlmitud reisikindlustuse lepingud kehtivad vastavalt nendele tingimustele ja piirangutele, mis kehtisid sõlmimise hetkel. Alates 30.04 ostetud lepingutele rakendatakse täiendavaid piiranguid. Allpool on eraldi välja toodud varasemate ja uuemate lepingute puhul kehtivad hüvitised ja piirangud.


LEPINGUD, MIS ON SÕLMITUD ENNE 30.04.2020

Kas minu kindlustus kehtib ka siis, kui koroonaviiruse tõttu lend tühistatakse?

Reisitõrke põhikaitse puhul kehtib kindlustuskaitse vaid siis, kui lennu ära jäämine sai teatavaks vähem kui 24 tundi enne reisi algust. Kui inimene soovib olla kaitstud ka varem toimuvate muutuste või tühistamiste eest, peab lepingul olema laiendatud reisitõrke kaitsega pakett. Põhikaitse ja laiendatud kaitsega ei hüvitata reisi ära jäämise kahjusid, mis on põhjustatud sihtkohariigi reisijatele kehtestatud piirangutest (tingimuste punkt 7.3). Lennu tühistamisel saab hüvitist taotleda ka omal soovil tühistamise kaitse alusel.

Mis ja kas üldse kuulub hüvitamisele, kui minu hotell pannakse karantiini?

Kui kindlustatu satub karantiini ning tal tekivad seoses karantiiniga täiendavad transpordi- ja majutuskulud, on need hüvitatavad üksnes reisitõrke laiendatud kaitsega.

Kas võin oma eesseisva reisi ära jätta, kui Välisministeerium on hoiatanud riiki reisimise eest?

Kui reisija on sõlminud reisitõrke lepingu põhikaitsega või laiendatud kaitsega, ei käsitleta reisi ärajätmist kartuses haigestuda kindlustusjuhtumina. Hirmu või ministeeriumi antud soovituste tõttu reisi ärajätmist võimaldab üksnes omal soovil tühistamise kaitse. Seda võib kasutada ka muudel põhjustel kui nakatumishirm – näiteks ootamatud tööülesanded – ning see hüvitab 70% kliendi tehtud kulutustest, mida kindlustatu hotellilt, lennufirmalt või muult teenusepakkujalt tagasi ei saa.

Kas reisikindlustus hüvitab ravikulud ka nakatumise puhul?

Koroonaviirust käsitletakse nagu iga tavalist haigestumist. Reisikindlustuse meditsiiniabi kaitse hüvitab viirusesse nakatumisest tekkivad ravikulud kuni kliendi valitud kindlustussummani.

Mis saab siis, kui sihtkohariik on piirid sulgenud?

Olukorra puhul, kus ametivõimud ei luba riigipiiri ületada, on reisitõrke põhikaitse ja laiendatud kaitse puhul tegemist välistusega (tingimuste punkt 7.3). Kui sihtkohariik ei luba siseneda, ei hüvitata reisi ära jäämist ka juhul, kui lend või reisi eesmärgiks olev üritus jääb ära või toimub muu kindlustusjuhtum. Sama välistus kehtib juhul, kui Eesti riik ei luba riigist väljuda.

Kliendid, kes on juba välismaal ning satuvad karantiini, saavad reisitõrke laiendatud kaitse alusel hüvitist küsida karantiinist tekkivate lisandunud transpordi- ja majutuskulude eest.

Millist hüvitist saan omal soovil tühistamise kaitsega? Kas omal soovil tühistamisele kehtivad piirangud?

Omal soovil tühistamise kaitse alusel võib kindlustatu reisi ära jätta ükskõik, mis põhjusel ning saada hüvitist. Omal soovil tühistamise kaitsega hüvitatakse 70% kuludest, mida kindlustatu ei saanud kasutada ning mida teenusepakkujatel ei olnud võimalik talle tagastada. Tühistamine võib toimuda enne reisi või reisi ajal. Reisi ajal tühistades hüvitatakse 70% nendest teenustest, mida reisija polnud kasutanud ning mille eest ta ei saa tagastust teenusepakkujalt.

Omal soovil tühistamise kattele kehtivad üldise iseloomuga välistused tingimuste punktist 17, kuid eelkõige on omal soovil tühistamisel oluline, et leping oleks õigeaegselt sõlmitud. Omal soovil tühistamine ei kehti, kui vastav leping on sõlmitud rohkem kui 14 päeva pärast reisi ostmist. Reisi ostmise hetkeks loetakse kuupäeva, mil tehti reisi esimene kulutus või broneering või muul viisil võeti kohustus reisi eest tasuda. Riigipiiride sulgemine ei takista hüvitamist omal soovil tühistamise alusel.

LEPINGUD, MIS ON SÕLMITUD ALATES 30.04.2020

Kas reisitõrke kindlustust koos laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamise kaitsega on võimalik sõlmida?

Reisikindlustuse reisitõrke kindlustust koos lisakaitsetega on võimalik osta. Reisitõrke laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamine peavad olema ostetud kahe nädala jooksul alates reisi ostmisest. Laiendatud kaitse ja omal soovil tühistamine ei kehti, kui reis on ostetud rohkem kui kaks nädalat enne reisikindlustuse ostmist.

Kas pandeemia või eriolukorra väljakuulutamine muudab reisitõrke kehtivust?

Eriolukorra väljakuulutamine ei mõjuta reisikindlustuse kehtivust. Epideemia on reisitõrke põhikaitse ja laiendatud kaitse korral välistuseks. Epideemia leviku takistamiseks tehtud piiranguid loetakse samuti välistuseks reisitõrke põhikaitse ja laiendatud kaitse puhul. Epideemia ega pandeemia ei ole välistuseks omal soovil tühistamise juhtumitele.

Kas lennu tühistamine või ürituse ära jäämine on kindlustusjuhtumiks?

Reisi ära jäämisel (seal hulgas lennu või ürituse tühistamisel) eeldatakse, et reis jäi ära epideemia või selle leviku takistamise meetmetest. Kui kindlustatu on tõendanud, et kindlustusjuhtum on toimunud ning et see juhtum ei ole otseselt ega kaudselt toimunud epideemia või selle piiramise meetmetest, on tegemist hüvitatava kahjuga vastavalt tingimustele.

Millised piirangud kehtivad omal soovil tühistamise kaitsele?

Reisikindlustuse omal soovil tühistamise kaitse alusel võib kindlustatu reisi ära jätta ükskõik, mis põhjusel ning saada hüvitist. Omal soovil tühistamise kaitsega hüvitatakse 70% kuludest, mida kindlustatu ei saanud kasutada ning mida teenusepakkujatel ei olnud võimalik talle tagastada.

Omal soovil tühistamine ei kehti, kui vastav leping on sõlmitud rohkem kui 14 päeva pärast reisi ostmist. Omal soovil tühistamisele kehtivad üldised välistused reisikindlustuse tingimuste punktist 17, seal hulgas 17.1 kirjeldatud ettenähtav kahju. Ettenähtavaks loetakse muuhulgas olukorda, kus reisi sihtkohariik on mis tahes põhjusel piiranud ligipääsu enda territooriumile ning see piirang on katkematult kestnud reisi- või reisikindlustuse lepingu sõlmimisest kuni planeeritud reisi alguskuupäevani. Ettenähtavaks kahjuks ei loeta olukorda, kus riiki sisenemise piirangud on eemaldatud pärast reisi/reisikindlustuse ostmist ning sarnased piirangud kehtestatakse uuesti enne reisi algust.
Turvalise liiklemise ABC koolijütsile

[Dagmar Gilden | 24.09]Parklates saab viga paarkümmend inimest aastas

[Jaanika Käärst, Ly Jõhvik | 12.03]Suitsuandur päästab hullemast!

[Liljan Männiste | 10.02]Mida teha metsloomaga kokkupõrke korral?

[Liljan Männiste | 07.10]Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.