Uudised

Kuidas hüvitab kindlustus koroonaviirusega seotud kulud?

[Jonatan Jõks | 18.03]

Kuidas hüvitab kindlustus koroonaviirusega seotud kulud?

COVID-19 plahvatuslik levik Euroopas ning hiljuti Eestis eriolukorra kehtestamine on muutnud välismaale reisimise lisaks ohtlikkusele ka praktiliselt võimatuks. Üha enam inimesi tunneb huvi, kuidas kindlustusselts koroonaviiruse tõttu tekkinud tõrked hüvitab.

Selgitusi annab Seesami tootejuht Jonatan Jõks (uuendatud 18.03)

Kas minu kindlustus kehtib ka siis, kui koroonaviiruse tõttu lend tühistatakse?

Reisitõrke põhikaitse puhul kehtib kindlustuse kaitse vaid siis, kui lennu ärajäämine sai teatavaks vähem kui 24 tundi enne reisi algust. Kui inimene soovib olla kaitstud ka varem toimuvate muutuste või tühistamiste eest, peab lepingul olema laiendatud kaitsega pakett. Omal soovil tühistamise kaitsega hüvitatakse 70% kuludest, mida kindlustatu ei saanud kasutada ning mida teenusepakkujatel ei olnud võimalik talle tagastada. Ühtegi lennu tühistamist ei hüvitata, kui sihtriik või Eesti Vabariik ei luba piiri ületada.

Mis ja kas üldse kuulub hüvitamisele, kui minu hotell pannakse karantiini?

Kui kindlustatu satub karantiini ning tal tekivad seoses karantiiniga täiendavad transpordi- ja majutuse kulud, on need hüvitatavad üksnes reisitõrke laiendatud kaitsega. Selles situatsioonis on veel oluline teada, et reisitõrke juhtumiks ei ole olukord, kus sihtkohariik ei luba reisijal siseneda.

Kas võin oma eesseisva reisi ära jätta, kui Välisministeerium on hoiatanud riiki reisimise eest?

Kui reisija on sõlminud reisitõrke lepingu põhikaitsega või laiendatud kaitsega, ei käsitleta reisi ärajätmist kartuses haigestuda kindlustusjuhtumina. Hirmu või ministeeriumi antud soovituste tõttu reisi ärajätmist võimaldab üksnes omal soovil tühistamise kaitse.

Seda võib kasutada ka muudel põhjustel kui nakatumishirm – näiteks ootamatud tööülesanded – ning see hüvitab 70% kliendi tehtud kulutustest, mida kindlustatu hotellilt, lennufirmalt või muult teenusepakkujalt tagasi ei saa. Omal soovil tühistamise kaitset ei saa kasutada, kui sihtkohariik või Eesti riik on piiri sulgenud.

Kas reisikindlustus hüvitab ravikulud ka nakatumise puhul?

Koroonaviirust käsitletakse nagu iga tavalist haigestumist. Reisikindlustuse meditsiiniabi kaitse hüvitab viirusesse nakatumisest tekkivad ravikulud kuni kliendi valitud kindlustussummani.

Mis juhtub siis, kui kuulutatakse välja epideemia/pandeemia või välismiministeerium soovitab mitte reisida?

Olukord, kui kuulutatakse välja epideemia, pandeemia või välisministeerium soovitab mitte reisida teatud riiki, ei muuda kindlustuskaitset. Kõik, mis kehtib enne nende teadete tegemist, kehtib ka pärast. Epideemia, pandeemia või välisministeeriumi soovitus ei ole reisitõrke juhtumiks ehk selle põhjal ei saa hüvitist küsida, kuid need ei ole ka välistatud ehk siis kõik, mis kliendi lepingus on hüvitatav kehtib ka pärast epideemia/pandeemia välja kuulutamist. Seega võib öelda, et epideemia vms väljakuulutamine reisikindlustust ei mõjuta.

Mis saab siis, kui piirid suletakse?

Olukord, kus ametivõimud ei luba riigipiiri ületada, on reisitõrke välistuseks (tingimuste punkt 7.3). Kui sihtkohariik ei luba siseneda, ei hüvitata reisi ära jäämist ka juhul, kui lend või reisi eesmärgiks olev üritus jääb ära, toimub muu kindlustusjuhtum või kasutatakse omal soovil tühistamise kaitset. Sama välistus kehtib juhul, kui Eesti riik ei luba riigist väljuda.

Kliendid, kes on juba välismaal ning satuvad karantiini, saavad reisitõrke laiendatud kaitse alusel hüvitist küsida karantiinist tekkivate lisandunud transpordi- ja majutuskulude eest.

Kas praegu saab osta reisikindlustust?

Reisikindlustust on võimalik osta ka praegu, kuid ilma reisitõrketa. Varem sõlmitud reisikindlustustel kehtib reisitõrge vastavalt lepingule

 

 


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.