PAGE ID: 11
Uudised

Mida teha metsloomaga kokkupõrke korral?

[Liljan Männiste | 07.10.2015 :]

Seesami kahjukäsitlusjuhi Ly Jõhviku sõnul toimub loomadele otsasõite väga sageli ning sellega kaasnevad kahjud on suured.  „Kahju suurus sõltub üldjuhul sellest kui suure loomaga kokkupõrge toimub. Keskmine kahju suurus jääb 2000 euro ringi, kuid on ka juhtunud, et põdraga kokkupõrke tagajärjel läks sõiduk mahakandmisele ning tekkinud kahju oli ligi 20 000 eurot,“ sõnas Jõhvik.

Ohutuse tagamiseks saab autojuht palju ära teha. „Oluline on looma märgates sõidukiirust vähendada või peatuda ning mitte looma signaali või kaugtuledega ehmatada. Vähem räägitakse aga sellest, et tuleb hoida pikivahet. Vastasel juhul on eesolevale looma tõttu pidurdanud autole tagant otsasõit vältimatu,“ selgitas Jõhvik.

Mida aga teha, kui kokkupõrge metsloomaga on juba toimunud? Seesami kahjukäsitlusjuht Ly Jõhvik annab nõu:

  • Kui on toimunud kokkupõrge metsloomaga, on esimese asjana vajalik vältida kahju suurenemist ja tagada üldine ohutus. Selleks peatage sõiduk ja lülitage sisse ohutuled. Ohutulede puudumisel või halva nähtavuse korral asetage teele ohukolmnurk.
  • Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, teavitage viivitamatult juhtunust häirekeskust numbril 112.
  • Peale abi kutsumist tuleb anda vigastatutele esmaabi. Kui selleks vajalikud oskused puuduvad, käituge vastavalt häirekeskuse poolt antud korraldustele.
  • Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 .
  • Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele. Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele.
  • Kui käepärast on fotoaparaat või mobiiltelefon, on kasulik sündmuskohta ja sõidukit pildistada. Mets- või kariloomale otsasõidu puhul on kindlustusvõtjal kohustus tõendada loomale otsasõitu.
  • Pärast juhtumi asjaolude fikseerimist võib sõidukiga sündmuskohalt omal jõul lahkuda, kui juht on täielikult veendunud, et sõidukiga liikumine on ohutu ega põhjusta sellele uusi vigastusi. Muul juhul tuleb sõiduki transportimiseks kasutada puksiirteenuse abi.
  • Teavitage kindlustusandjat juhtunust esimesel võimalusel ning tegutsege vastavalt kahjukäsitlejate antud juhistele.
  • Tasub teada, et liikluskindlustus ei hüvita teele jooksnud metslooma poolt tekitatud kahju. Kahju hüvitatakse vaid kaskokindlustuseolemasolu korral ning mitmed kindlustusseltsid ei nõua metsloomale otsasõidu tõttu tekkinud kahjude korral kasko omavastutuse summa tasumist. 


Töötaja tervis, kelle mure?

[Marit Raag | 10.06]


Vandaalid tegutsevad: lõhkised rehvid ja liimised lukuaugud

[Taavi Ottoson, Dagmar Gilden | 16.02]Parklates saab viga paarkümmend inimest aastas

[Jaanika Käärst, Ly Jõhvik | 12.03]

Mida teha metsloomaga kokkupõrke korral?

[Liljan Männiste | 07.10]Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.