Uudised

Õnnetusjuhtumi ABC: nippe kiireks ja valutuks tegutsemiseks

[Kirsti Risthein | 30.01]

Õnnetused tabavad eri vanuses inimesi ikka ootamatult ja pealtnäha ohututes situatsioonides nii harrastusspordiga tegeledes kui ka kooliterritooriumil. Olenevalt tõsidusest võivad need aga mõjuda pere majanduslikule olukorrale laastavalt.

„Täiskasvanutega juhtuvad õnnetused kõige enam just erinevate spordialadega tegeledes ning kurjajuureks on ka libedad tänavad, seda just vanemate inimeste puhul. Suuremad lapsed seevastu vigastavad end kõige rohkem koolis. Väikesed lapsed aga pigem mänguväljakutel ja traumad kipuvad olema tõsisemad, nagu kodarluu tüüpilise koha murd või õlavarreluu murd. Ette tuleb ka kukkumisi kodus, mille tulemuseks on põrutused ja haavad nii peas kui kehal,“ tutvustas Seesami kahjukäsitleja Kirsti Risthein enimlevinud õnnetusjuhtumeid.

Kindlustaja sõnul ei näe ükski inimene harjumuspärastes situatsioonides suurt ohtu, kuid õnnetuse korral võib näiteks lapse käeluumurd tähendada lapsevanemale pikemaajalist töölt eemal olekut. Kui aga perekonnal peaksid lasuma ka laenukohustused ja siis põhilise sissetuleku tooja ajutiselt või alaliselt töölt eemale peaks jääma, võib säästude puudumisel pere majanduslik olukord järsult halveneda.

„Seesami statistikast näeme, et üha rohkem inimesi teadvustab selliseid ootamatuseid ning lisaks tavapärase reisi-, kodu- ja kaskokindlustuse kõrval kindlustatakse üha enam just õnnetusjuhtumite eest. Õnnetusjuhtumikindlustus ei hoia ära õnnetuse teket, kuid on suureks abiks perekonna majandusliku toimetuleku tagamisel, kui õnnetuse tagajärjel on vaja pikaajalist ravi, tekib osaline või puuduv töövõime või kaotatakse pereliige,“ rääkis Seesami esindaja.

Kindlustusspetsialisti hinnangul võib inimene olla kindlustatud, kuid õnnetuse korral valdab teda emotsioonide virrvarr ning kindlustuse olemasolule mõeldakse siis viimasena. Et õnnetuse korral kõik laabuks ning kindlustusest maksimaalselt kasu oleks, jagab kahjukäsitleja abistavaid nõuandeid.

Pöördu kohe arsti poole

Esmalt tuleks säilitada rahu ja tegutseda selle nimel, et kannatanule vigastusi juurde ei tekiks. Vajadusel tuleb anda kannatanule esmaabi ning seejärel pöörduda arsti poole ja talitleda vastavalt saadud korraldustele.

Tööõnnetuse puhul tuleb õnnetuse toimumiskohast teavitada kindlasti ka tervishoiutöötajat.

Olenevalt situatsioonist peab vajadusel ka politsei poole pöörduma. Kuid kehavigastuste korral on siiski peamiseks prioriteediks kannatanu abistamine ja kohene arstiabi.

Teavita juhtunust kindlustust

Kui kannatanu olukord on stabiilne, tuleb viivitamatult teatada kahjust ka kindlustusandjat. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, helistada kahjukäsitluse kontakttelefonil või kirjutada e-posti aadressile kiri. Ainsa kindlustusseltsina määrab Seesam kindla juhtumiga tegelema ühe kahjukäsitleja, kes aitab kannatanut terve protsessi vältel ja omab olukorrast seetõttu täielikku ülevaadet.

Hüvitise taotlemine

Haiglaravi korral läheb kindlasti vaja haigusloo väljavõtet! Ravi lõppedes palu arstil täita nn arsti otsuse blankett ning teha meditsiiniliste dokumentide koopiad kindlustusele esitamiseks.

Kui vigastus tekitati kriminaal- või halduskorras karistatava teoga, siis tuleb lisada ka politsei õiend ning tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport. Päevaraha kindlustuskaitse olemasolul tuleb lisaks esitada ka haigekassale esitatud töövõimetuslehe väljatrükk.


Töötaja tervis, kelle mure?

[Marit Raag | 10.06]

Vandaalid tegutsevad: lõhkised rehvid ja liimised lukuaugud

[Taavi Ottoson, Dagmar Gilden | 16.02]

Turvalise liiklemise ABC koolijütsile

[Dagmar Gilden | 24.09]Parklates saab viga paarkümmend inimest aastas

[Jaanika Käärst, Ly Jõhvik | 12.03]Suitsuandur päästab hullemast!

[Liljan Männiste | 10.02]Mida teha metsloomaga kokkupõrke korral?

[Liljan Männiste | 07.10]Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.