Submission of a complaint


Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi*
Kaebuse esitaja isikukood*
Ettevõtte nimi (kui kaebus puudutab juriidilist isikut)
Ettevõtte registrikood (kui kaebus puudutab juriidilist isikut)
Kaebuse esitamise kuupäev*
Kontakttelefon*
E-posti aadress*
Postiaadress (tänav, maja, korter, linn, postiindeks)*
Soovin vastust
Kindlustusliik
Kindlustuspoliisi number*
Kaebuse alus*
Nõue*

This is a financial service, insurance is offered by Seesam Insurance AS. Before making a purchase, review the
contract terms and conditions at www.seesam.ee and, if necessary, ask for additional information from an insurance specialist.