Ettevõtte vara, vastutus ja veos


Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, helistada kahjukäsitluse kontakttelefonil või kirjutada e-posti aadressile kiri. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Oluline teave kahjujuhtumi korral

Üldnõuded varakindlustuse kahjujuhtumi puhul:

 • Piirake edasist kahju levikut ning vara kahjustumist. Päästke, mis päästa annab!
 • Teatage juhtunust esimesel võimalusel Seesamile ja järgige Seesami antud juhiseid.
 • Täitke Seesami varakindlustuse kahjuavalduse vorm või avaldus oma firma blanketil, lisa kahjustunud vara loetelu ning seletuskirjad juhtunu kohta
 • Veosekindlustuse kahju korral täida veosekindlustuse kahjuavaldus või koostage oma firma blanketil avaldus, lisage kahjustunud vara loetelu ning seletuskiri juhtunu kohta.
 • Hoidke alles seda tüüpi vara jäänused, mille eest soovite saada hüvitist.
 • Hoidke kahjukoht muutumatuna senikaua, kuni Seesami esindaja on selle üle vaadanud.

Tulekahju:

 • Vajaduse korral evakueerige inimesed või andke kannatanu(te)le esmaabi.
 • Asuge põlengut esmaste kustutusvahenditega kustutama.
 • Kui tulekahju ei saa oma jõududega kontrolli alla, kutsuge tuletõrje. Selleks helistage Häirekeskuse hädaabinumbril 112.
 • Juhatage tuletõrjujaid ja aidake neil kiiresti põlengu koht üles leida.
 • Andke tuletõrje käsutusse inimene, kes tunneb ettevõtte hoonet ning teab selle vara, torustike ning peakilbi asukohta.

Murdvargus, rööv ja vandalism

 • Teatage juhtunust politseile. Selleks helistage numbril 112.

Veekahju

 • Leidke veekahju põhjus, proovige torustik sulgeda.
 • Alustage kohe koristus- ja kuivatustöödega.

Vastutuskindlustus

 • Teatage kahjust kohe Seesamile.
 • Hankige võimalikult palju kahju asjaolusid selgitavaid materjale ja tõendeid.
 • Abistage Seesamit kahju suuruse ja kindlustusvõtja vastutuse määramisel.
 • Ilma Seesami nõusolekuta ärge andke lubadusi ega sõlmige kokkuleppeid.


Kontaktid:


Ettevõtte kindlustuse kahjuavaldused:


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.