PAGE ID: 0

Kaskokahju


Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, kirjutada kirja e-posti aadressile või pöörduda otse remonditöökotta ja esitada kahjuavaldus, pildid jm. dokumendid nende vahendusel.  Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Oluline teave kahjujuhtumi korral

Liiklusõnnetus

 • Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, andke neile esmaabi ning kutsuge kohale kiirabi ja politsei. Kiirabi või politsei kutsumiseks helistage Häirekeskuse hädaabinumbril 112.
 • Lülitage sisse vigastatud sõiduki(te) ohutuled või asetage teele ohukolmnurk.
 • Kui toimunud on kahe sõiduki kokkupõrge, pange blanketile „Teade liiklusõnnetusest” kirja osapooled ja õnnetuse asjaolud. Püüdke kindlasti täita kõik lahtrid ja veenduge, et kahju põhjustanud isik kinnitab oma allkirjaga enda vastutust kahju tekitamise eest.
 • Kui kaks osapoolt ei jõua süülisuse osas kokkuleppele, kutsuge kohale politsei. Selleks helistage numbril 112.
 • Järgige politsei antud juhiseid.

Mets- või kariloomale otsasõit

 • Liiklusseaduse kohaselt, kui kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest kohe teavitada  häirekeskust ning tegutseda sealt saadud korralduste kohaselt.
 • Mets- või kariloomale otsasõidust põhjustatud kahju hüvitatakse omavastutust kohaldamata, kuid ilma omavastutuseta kindlustushüvitise saamiseks on kindlustusvõtjal kohustus seda tõendada.

Vargus, rööv, kolmanda isiku poolt tekitatud kahju

 • Teatage juhtunust koheselt politseile. Selleks helistage numbril 112.
 • Küsige politseist kriminaalasja uurimise tulemused.

Tulekahju

 • Teavitage juhtunust koheselt Häirekeskust helistades hädaabinumbril 112.
 • Küsige Päästeametist tõend tulekahju toimumise ja selle põhjuse kohta.
Üldised nõuded liiklusõnnetuse korral käitumiseks
 • Säilitage rahu, piirake edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästke, mis päästa annab!
 • Lülitage sisse vigastatud sõiduki(te) ohutuled või asetage teele ohukolmnurk.
 • Kui liiklusõnnetuse korral on inimene viga saanud või surnud, kutsuge välja kiirabi või päästeteenistus ja politsei. Kiirabi, politsei või päästeteenistuse kutsumiseks helistage Häirekeskuse hädaabinumbril 112. Kirjutage üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
 • Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on tekkinud ainult varaline kahju ja õnnetuses osalenud juhid või juht ning varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja õnnetusest politseile teatada. Osalised täidavad kohapeal nõuetekohase blanketi „Teade liiklusõnnetusest” või vormistavad oma arvamuse valgel paberil.
 • Vabas vormis täidetud teatel peavad olema osalenud sõidukite (registreerimismärk, mark ja mudel), juhtide, sõidukite omanike (isikukood, nimed, aadressid, kontaktteave) ja kindlustusandja andmed ning liiklusõnnetuse toimumise skeem.
 • Kui liiklusõnnetuses osalenud isikud on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel, kui kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal või varaline kahju tekkis loomale otsasõidu või selle vältimise tagajärjel, tuleb liiklusõnnetusest teavitada politseid ning tegutseda vastavalt politsei korraldusele.
Seesami autoabi

Seesami Autoabi

Seesam Autoabi teenus on nii Eestis kui ka välisriigis kaskokindlustuse kliendile tasuta, samuti puudub omavastutus.
Seesam Autoabi teenuse (sh tasuta majutuskulude) kasutamiseks tuleb helistada telefonile +372 6221 333. Teistelt telefoninumbritelt autoabi teenuse tellimise korral Seesami tasuta autoabi ei kehti.

Milliseid teenuseid Seesam Autoabi pakub?

 • Tasuta abi kogu Euroopas – teenus kehtib kindlustuspoliisile märgitud kehtivuspiirkonnas. Välisriigis hätta sattunud klienti konsulteeritakse esmalt telefoni teel ning vajadusel saadetakse appi vastava riigi kohalik teenusepakkuja.
 • Kiire väljasõit sündmuskohale – suuremates Eesti linnades jõuab abi vajajateni 30 minutiga.
 • Konsultatsioon liiklusõnnetuse korral – aidatakse täita liiklusõnnetuse teadet ning antakse edasised käitumisjuhised.
 • Sõiduki pukseerimine – kui autol on tehniline rike, mida ei saa kohapeal parandada või on sõidu jätkamine muudel põhjustel võimatu, pukseeritakse auto lähimasse volitatud esindusse või remondiettevõttesse.
 • Reisijate viimine sihtpunkti – kui osutus vajalikuks auto pukseerimine, viiakse juht ja kaasreisijad Eesti piires soovitud sihtpunkti.
 • Kütuse toomine – kütuse lõppemise korral tuuakse piisavalt kütust, et klient saaks sõita lähimasse tanklasse (kütuse maksumus hinna sees).
 • Sõiduki väljatõmbamine – kui auto on kraavis, lume või liiva sisse kinni jäänud, saadetakse vajadusel puksiir autot välja aitama.
 • Sõiduki käivitamine – tühja aku korral käivitatakse auto spetsiaalse seadme (booster) abil vastavalt autoesinduse nõuetele.
 • Rehvivahetus – varuratta olemasolul aidatakse koha peal katkine rehv asendada varurattaga. Selle puudumisel käiakse töökojas rehvi parandamas või viiakse sõiduk puksiiriga remonditöökotta (rehvi parandamise maksumus hinna sees, kui seda saab teostada sündmuspaigal).
 • Muude probleemide lahendamine – kui signalisatsioon ei tule maha, lukustad võtmed autosse või tekivad muud edasisõitu takistavad tehnilised rikked, on lahenduseks Seesam Autoabi teenus.
 • Väljaspool Eesti Vabariiki toimunud autoabi kindlustusjuhtumi korral, kui kindlustusvõtjal ei ole juhtumist tulenevalt võimalik sõidukit kasutada, hüvitatakse kuni 3 ööpäeva mõistlikud majutuskulud juhile ja ühele kaasreisijale.

Seesami koostööpartner autoabiteenuse osutamisel on Roheline Laine OÜ.Kahjukäsitluse kontakttelefon:

+372 628 1700

Kahjukäsitluse e-post:

kahjud@seesam.ee

Autoabi 24h: 

+372 622 1333
Kutsu Seesami Autoabi siit!


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.