Kaskokindlustus


Kahjust tuleb teatada Seesamile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist.

Kahjuteate edastamiseks palun täitke allolev kahjuvorm võimalikult täpse infoga. Teie poolt saadetud teade jõuab koheselt kahjukäsitlejateni.
Kui esitatud andmetest piisab, pole eraldi kahjuavalduse täitmine vajalik.  Kui tekib vajadus saadud infot täpsustada, võtame teiega ise ühendust.TEATAJA ANDMED


Teataja ees- ja perekonnanimi*

Teataja isikukood*
Kontakttelefon*
E-posti aadress*
Postiaadress
(tänav, maja, linn, vald, maakond, indeks)
*

JUHTUMI ANDMED


Kahjujuhtumi kuupäev ja kellaaeg*
Kahju toimumise koht
(riik, maakond)
*
Kahju toimumise täpsem koht
(linn/vald, tänav/tee)
*

Kas politseile või häirekeskusele teatati juhtunust?
Juhtumi kirjeldus*

JUHTUMIS OSALENUD SÕIDUKI ANDMED


Sõiduki reg.märk*

Sõiduki mark ja mudel*
Sõiduki läbisõit*
Sõiduki vigastused*

JUHTUMIS OSALENUD JUHI ANDMED


Kas juhtumist teataja on sõiduki juht*

Kas sõiduki juht oli liiklusõnnetuse/juhtumi põhjustaja?*

Kas sõiduki juht oli sõidukikahju juhtudes alkoholijoobes või uimastite mõju all?
Sõiduki juhi ees- ja perekonnanimi
(täita, kui on erinev teatajast)

Sõiduki juhi isikukood
(täita, kui on erinev teatajast)

Sõiduki juhi e-posti aadress
(täita, kui on erinev teatajast)

Sõiduki juhi kontakttelefon
(täita, kui on erinev teatajast)

Sõiduki juhi postiaadress
(tänav, maja, linn, vald, maakond, indeks) (täita, kui on erinev teatajast)


JUHTUMIS OSALENUD TEISTE SÕIDUKITE JA ISIKUTE ANDMED
(täita, kui osales teisi sõidukeid/isikuid)


Teise sõiduki reg.märk

Teise sõiduki mark ja mudel
Teise sõiduki juhi ees- ja perekonnanimi
Teise sõiduki juhi isikukood
Kui liiklusõnnetuses oli kannatanuid või tekitati muid varakahjusid, siis palun märkida kannatanute nimed ja andmed ning kirjeldada kahjusid
Kas osalised on ühel meelel, kes vastutab tekkinud kahju eest?*
Kas kokkulepe on vormistatud kirjalikult?*
Lisainfo, nt tunnistajad ja nende kontaktandmed

Lisaks palume esitada juhtumi kohta vormistatud dokumendid (liiklusõnnetuse akt, skeem, fotod sündmuskohalt ja kahjustatud varast jms) ja koopia isikut tõendavast dokumendist (ID kaart või juhiluba)