PAGE ID: 0

Kodukahju


Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, helistada kahjukäsitluse kontakttelefonil või kirjutada e-posti aadressile kiri. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Üldnõuded varakindlustuse kahjujuhtumi puhul

Üldnõuded varakindlustuse kahjujuhtumi puhul

 • Piirake edasist kahju levikut ja vara kahjustumist. Päästke, mis päästa annab!
 • Teatage juhtunust esimesel võimalusel Seesamile ja järgige Seesami antud juhiseid.
 • Täitke koduvarakindlustuse kahjuavalduse vorm ning lisage kahjustunud vara loetelu ja seletuskiri juhtunu kohta.Säilita vara jäänused, mille eest soovid saada hüvitist.
 • Hoidke alles seda tüüpi vara jäänused, mille eest soovite saada hüvitist.
 • Hoidke kahjukoht muutumatuna senikaua, kuni Seesami esindaja on selle üle vaadanud.

Tulekahju

 • Vajaduse korral evakueerige inimesed või andke kannatanu(te)le esmaabi.
 • Asuge põlengut esmaste kustutusvahenditega kustutama.
 • Kui tulekahju ei saa oma jõududega kontrolli alla, kutsuge tuletõrje. Selleks helistage Häirekeskuse hädaabinumbril 112.
 • Juhatage tuletõrjujaid ja aidake neil kiiresti põlengu koht üles leida.

Murdvargus, rööv, vandalism

 • Teatage juhtunust politseile. Selleks helistage numbril 112 või täike „Süüteost teatamise e-avaldus“ politsei kodulehel www.politsei.ee

Veekahju

 • Sulge vesi.
 • Kui see endal ei õnnestu, kutsuge abi. Helistage maja haldajale, tema avariibrigaadile või kutsuge 24 h töötav toruabi.
 • Kui on võimalik, et veekahju jõudis või jõuab naabrini, siis teavitage naabrit.
 • Alustage kohe koristus- ja kuivatustöödega ja kaitske oma vara edasiste võimalike kahjude eest (viige teise ruumi, katke kilega jms).

Vastutuskindlustus

 • Teatage kahjust kohe Seesamile - niipea, kui on alust arvata, et põhjustasite kahju kolmandale isikule.
 • Fikseerige kahju asjaolud (tehke pilte, võtke tunnistajate kontaktid või seletused).
 • Tehke Seesamiga koostööd kahju suuruse ja kindlustusvõtja vastutuse ulatuse hindamisel.
 • Pidage meeles, et ilma Seesamiga kooskõlastamata antud lubadused või kokkulepped ei ole Seesamile siduvad.


Kontaktid:


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.