Kodukindlustus
TEATAJA ANDMED


Teataja ees- ja perekonnanimi*

Teataja isikukood*
Kontakttelefon*
E-posti aadress*

KINDLUSTUSLEPINGU ANDMED


Poliisi number

Kindlustusvõtja ees- ja perekonnanimi*

Kindlustusvõtja isikukood
Kindlustatud objekti täpne aadress
(maakond, linn/vald, tänav, maja/korteri nr.)*

HÜPOTEEGIPIDAJA JA TEISED KINDLUSTUSANDJADHüpoteegi puhul hüpoteegipidaja
(äriühingu nimi)

Kui kahjustunud vara on kindlustatud mõnes teises kindlustusseltsis, siis märkige kindlustusseltsi nimi

JUHTUMI ANDMED


Kahjujuhtumi kuupäev ja kellaaeg
(pp.kk.aaaa) *

Kahju toimumise täpne koht
(maakond, linn/vald, tänav, maja/ korteri nr)*
Selgitus kahjujuhtumi ja selle põhjuste kohta*

POLITSEI TEAVITAMINE JA TUNNISTAJAD (täita varavastaste kuritegude puhul)Politseile teatamise puhul palun täpsustage menetleja
(asutus, isik)


Kas politsei käis sündmuskohal?

Kas politseile esitati kirjalik avaldus?
Kas juhtumil oli tunnistajaid? Kui JAH, siis palun täpsustage - nimi ja kontaktandmed
(telefon, e-post)

KAHJUSTUSED

Kahjustunud hoone või korteri osa kirjeldus


Palun märkige kahjustunud hoone või korteri osa (nt vannituba, köök) ning loetlege kahjustused. Palun märkige erinevad ruumid eraldi reale.

Kahjustunud või varastatud vallasvara


Palun kirjeldage kahjustunud või varastatud vallasvara, märkige selle soetamise aasta, hind uuelt ning kahjusumma. Palun märkige erinevad esemed eraldi reale.

Kahjusumma kokku
Kahjustunud vara asub aadressil
(maakond, linn/vald, tänav, maja/ korteri nr)

HÜVITISE SAAJA


Hüvitise saaja ees- ja perekonnanimi/ äriühingu nimi

Hüvitise saaja isikukood/ äriühingu reg.nr
IBAN
Pank

LISAINFO


Muud asjaolud või info, mida teataja peab oluliseks

Lisaks palume esitada vallasvara kahju korral võimalusel ostuarvete koopiad, ehitise (hoone, korter või nende osad) kahjustumise korral võimalusel taastusremondi kalkulatsioon ning fotod sündmuskohast.