Õnnetusjuhtum


Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, helistada kahjukäsitluse kontakttelefonil või kirjutada e-posti aadressile kiri. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Oluline teave kahjujuhtumi korral

Õnnetuse korral:

 • Pöörduge kiiresti arsti poole ja täitke tema antud korraldusi.
 • Pöörduge vajaduse korral politsei poole.
 • Teavitage Seesamit esimesel võimalusel.
 • Paluge arstil täita arsti otsuse blankett ning anda Teile ravidokumendid.
 • Saatke õnnetusjuhtumi hüvitistaotlus ja muud vajalikud dokumendid Seesamisse hiljemalt kolme kuu jooksul peale ravi lõppemist.
Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Hüvitise taotlemiseks esitage:

 • õnnetusjuhtumi hüvitistaotlus;
 • haiglaravi korral haigusloo väljavõte;
 • arsti otsus Seesami blanketil;
 • luumurdude jmt korral röntgenipildid koos leiu kirjelduse ja diagnoosiga;
 • tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;
 • politsei õiend, kui vigastus tekitati kriminaal- või halduskorras karistatava teoga;
 • hüvitisesaaja isikut tõendav dokument või äriühingu B-kaardi koopia, kui hüvitisnõue ületab 6 400 eurot või kui hüvitisesaaja ja kindlustatu on erinevad isikud.

Päevaraha hüvitise taotlemiseks esitage lisaks:

 • koopia tööandja poolt täidetud ja ravikindlustusasutusele väljamaksmiseks esitatud töövõimetuslehest.

Hambaravikulude ja arsti poolt määratud taastusravikulude hüvitamise taotlemiseks esitage lisaks:

 • meditsiiniline dokument ravi põhjendatusega;
 • hambavigastuse korral hambaravikaardi väljavõte;
 • kulusid tõendavad dokumendid.

Püsiva puude hüvitise taotlemiseks esitage lisaks:

 • meditsiiniline dokument, milles on kirjeldatud püsiv ja taastumatu vigastus ja selle ulatus;
 • võimalusel arstliku ekspertiisi otsus püsiva töövõimetuse kohta.


Kontaktid:


Kahjuavaldused:


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.