Õnnetusjuhtum


Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, helistada kahjukäsitluse kontakttelefonil või kirjutada e-posti aadressile kiri. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Oluline teave kahjujuhtumi korral

Õnnetuse korral:

 • Pöörduge kiiresti arsti poole ja täitke tema antud korraldusi.
 • Pöörduge vajaduse korral politsei poole.
 • Teavitage Seesamit esimesel võimalusel.
 • Paluge arstil täita arsti otsuse blankett ning anda Teile ravidokumendid.
 • Saatke õnnetusjuhtumi hüvitistaotlus ja muud vajalikud dokumendid Seesamisse hiljemalt kolme kuu jooksul peale ravi lõppemist.
Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Hüvitise taotlemiseks esitage:

 • õnnetusjuhtumi hüvitistaotlus;
 • haiglaravi korral haigusloo väljavõte;
 • arsti otsus Seesami blanketil;
 • luumurdude jmt korral röntgenipildid koos leiu kirjelduse ja diagnoosiga;
 • tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;
 • politsei õiend, kui vigastus tekitati kriminaal- või halduskorras karistatava teoga;
 • hüvitisesaaja isikut tõendav dokument või äriühingu B-kaardi koopia, kui hüvitisnõue ületab 6 400 eurot või kui hüvitisesaaja ja kindlustatu on erinevad isikud.

Päevaraha hüvitise taotlemiseks esitage lisaks:

 • koopia tööandja poolt täidetud ja ravikindlustusasutusele väljamaksmiseks esitatud töövõimetuslehest.

Hambaravikulude ja arsti poolt määratud taastusravikulude hüvitamise taotlemiseks esitage lisaks:

 • meditsiiniline dokument ravi põhjendatusega;
 • hambavigastuse korral hambaravikaardi väljavõte;
 • kulusid tõendavad dokumendid.

Püsiva puude hüvitise taotlemiseks esitage lisaks:

 • meditsiiniline dokument, milles on kirjeldatud püsiv ja taastumatu vigastus ja selle ulatus;
 • võimalusel arstliku ekspertiisi otsus püsiva töövõimetuse kohta.


Kontaktid:


Kahjuavaldused:


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.