Reisikahju


Teata kahjust Seesamile viivitamatult peale kindlustusjuhtumi toimumist. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel, helistada kahjukäsitluse kontakttelefonil või kirjutada e-posti aadressile kiri. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Mida teha õnnetusjuhtumi või haiguse korral

Mida teha õnnetusjuhtumi või haiguse korral:

 • Õnnetusjuhtumi tagajärjel või haiguse korral pöörduge kiiresti arsti poole.
 • Toimige arsti ettekirjutuste kohaselt.
 • Makstes ravimite, arstivisiitide jms eest, hoidke alles kõik makset tõendavad originaaldokumendid.
 • Kui olete langenud kuriteo ohvriks, pöörduge kohalikku politseisse ja paluge vormistada protokoll.
 • Eestisse naastes saatke Seesamisse reisikindlustuse hüvitistaotlus ja muud vajalikud dokumendid vähemalt ühe kuu jooksul.

Kui vajate haiglaravi või repatrieerimist, siis kontakteeruge meie rahvusvahelise meditsiiniabi partneriga OPS:

OPS 24h : +372 634 7363; seesam@ops24.eu; www.eclaims.eu

Reisikindlustuse hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Ravikulude hüvitamiseks esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud poliisi koopia;
 • juhtumit tõendav dokument (arsti tõend, millel on märgitud diagnoos, esmane visiit ja ravi aeg);
 • kulutusi tõendavad dokumendid (originaalarved ravikulude, transpordi ja ravimite ostmise kohta).

Reisi ärajäämisel esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud poliisi koopia;
 • juhtumit tõendav dokument (haigestumisel arsti tõend, millel on märgitud diagnoos, esmane visiit ja ravi aeg);
 • koopia Haigekassale hüvitamiseks esitatud töövõimetuslehest (kui kindlustatu on töötav isik);
 • kulutusi tõendavad dokumendid (maksekviitungid, sõidupiletid jmt. Kui originaalarveid ei ole alles, võib esitada ka pangakonto väljavõtte);
 • turismifirma õiend broneeringu, annulleerimise ning tagastatud/tagastamata kulude (trahvide) kohta.

Reisile hilinemise või reisi katkemise korral esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud poliisi koopia;
 • juhtumit tõendav dokument (veoettevõtte õiend reisi ärajäämise või hilinemise põhjuse kohta, reisi katkemise põhjust tõendav dokument);
 • kulutusi tõendavad dokumendid (maksekviitungid, sõidupiletid jmt. Kui originaalarveid ei ole alles, võib esitada ka pangakonto väljavõtte);
 • vabas vormis koostatud planeeritud ning tegelik sõiduplaan (sh täpsed väljumis- ja saabumisajad, sihtkohad);
 • planeeritud ja tegeliku reisi sõidupiletid;
 • turismifirma õiend broneeringu, annulleerimise ning tagastatud/tagastamata kulude (trahvide) kohta.

Pagasikahju

 • Teavitage pagasi röövist või vargusest kohalikku politseid ning küsige sealt õiend toimunud õnnetuse kohta.
 • Kui pagas on transpordi käigus purunenud või kahjustada saanud, pöörduge kohe transpordiettevõtte ehk süülise isiku poole ja nõudke tekitatud kahju eest hüvitist.
 • Kindlustus hüvitab selle osa kahjust, mis jääb transpordiettevõtte poolt hüvitamata.
 • Küsige transpordi korraldajalt pagasi kahjustumise kohta õiend.

Pagasikahju hüvitamiseks esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud kindlustuspoliisi koopia;
 • reisipiletite koopiad;
 • juhtumit tõendav dokument (veoettevõtte õiend, politsei õiend);
 • vabas vormis koostatud üksikasjalik seletuskiri juhtunu kohta (kui on tegemist pagasi varguse või röövimisega);
 • täpne kadunud või soetatud asjade loetelu ja kulutusi tõendavad dokumendid (ostutšekid; kui originaaldokumente ei ole alles, võib esitada ka pangakonto väljavõtte);
 • transpordiettevõtte õiend väljamakstud kompensatsiooni kohta.

Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.