PAGE ID: 0

Reisikahju


Mida teha õnnetusjuhtumi või haiguse korral
 • Õnnetusjuhtumi tagajärjel või haiguse korral pöörduge kiiresti arsti poole.
 • Toimige arsti ettekirjutuste kohaselt.
 • Makstes ravimite, arstivisiitide jms eest, hoidke alles kõik makset tõendavad originaaldokumendid.
 • Kui olete langenud kuriteo ohvriks, pöörduge kohalikku politseisse ja paluge vormistada protokoll.
 • Eestisse naastes saatke Seesamisse reisikindlustuse hüvitistaotlus ja muud vajalikud dokumendid vähemalt ühe kuu jooksul.

Kui vajate haiglaravi või repatrieerimist, siis kontakteeruge meie rahvusvahelise meditsiiniabi partneriga OPS:

OPS 24h : +372 634 7363; seesam@ops24.eu; www.eclaims.eu

Luminori krediitkaardi klientidel: luminor@ops24.eu

Reisikindlustuse hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Ravikulude hüvitamiseks esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud poliisi koopia;
 • juhtumit tõendav dokument (arsti tõend, millel on märgitud diagnoos, esmane visiit ja ravi aeg);
 • kulutusi tõendavad dokumendid (originaalarved ravikulude, transpordi ja ravimite ostmise kohta).

Reisi ärajäämisel esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud poliisi koopia;
 • juhtumit tõendav dokument (haigestumisel arsti tõend, millel on märgitud diagnoos, esmane visiit ja ravi aeg);
 • koopia Haigekassale hüvitamiseks esitatud töövõimetuslehest (kui kindlustatu on töötav isik);
 • kulutusi tõendavad dokumendid (maksekviitungid, sõidupiletid jmt. Kui originaalarveid ei ole alles, võib esitada ka pangakonto väljavõtte);
 • turismifirma õiend broneeringu, annulleerimise ning tagastatud/tagastamata kulude (trahvide) kohta.

Reisile hilinemise või reisi katkemise korral esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud poliisi koopia;
 • juhtumit tõendav dokument (veoettevõtte õiend reisi ärajäämise või hilinemise põhjuse kohta, reisi katkemise põhjust tõendav dokument);
 • kulutusi tõendavad dokumendid (maksekviitungid, sõidupiletid jmt. Kui originaalarveid ei ole alles, võib esitada ka pangakonto väljavõtte);
 • vabas vormis koostatud planeeritud ning tegelik sõiduplaan (sh täpsed väljumis- ja saabumisajad, sihtkohad);
 • planeeritud ja tegeliku reisi sõidupiletid;
 • turismifirma õiend broneeringu, annulleerimise ning tagastatud/tagastamata kulude (trahvide) kohta.

Pagasikahju

 • Teavitage pagasi röövist või vargusest kohalikku politseid ning küsige sealt õiend toimunud õnnetuse kohta.
 • Kui pagas on transpordi käigus purunenud või kahjustada saanud, pöörduge kohe transpordiettevõtte ehk süülise isiku poole ja nõudke tekitatud kahju eest hüvitist.
 • Kindlustus hüvitab selle osa kahjust, mis jääb transpordiettevõtte poolt hüvitamata.
 • Küsige transpordi korraldajalt pagasi kahjustumise kohta õiend.

Pagasikahju hüvitamiseks esitage:

 • reisikindlustuse hüvitistaotlus;
 • reisi ajal kehtinud kindlustuspoliisi koopia;
 • reisipiletite koopiad;
 • juhtumit tõendav dokument (veoettevõtte õiend, politsei õiend);
 • vabas vormis koostatud üksikasjalik seletuskiri juhtunu kohta (kui on tegemist pagasi varguse või röövimisega);
 • täpne kadunud või soetatud asjade loetelu ja kulutusi tõendavad dokumendid (ostutšekid; kui originaaldokumente ei ole alles, võib esitada ka pangakonto väljavõtte);
 • transpordiettevõtte õiend väljamakstud kompensatsiooni kohta.


Kontaktid:

 • Telefon: +372 628 1700
 • E-post: kahjud@seesam.ee
 • OPS 24h: +372 634 7363 (rahvusvaheline medabi partner)
 • Luminori krediitkaardi kindlustuse kahjukäsitluse ja medabi partner OPS: +372 634 7393;  e-post: luminor@ops24.eu

 


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.