PAGE ID: 0

Tervisekahju


Teata kahjust Seesamile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kindlustusperioodi lõppemisel. Kahjuavalduse võib täita otse kodulehel. Allolevast menüüvalikust leiate ühtlasi teavet selle kohta, kuidas toimida kahjujuhtumi asetleidmisel.

Tervisekindlustuse hüvitise taotlemiseks palun esitage kindlasti:

 • raviteenuse kulu tõendavad dokumendid (nt kviitungid, arved, maksekorraldused);
 • väljavõte ravi saanud isiku haigusloost, kui arve pealt ei selgu ravi sisu;
 • uuringute ja analüüside korral pere- või eriarsti saatekirja koopia;
 • taastusravi korral arsti saatekiri või muu meditsiiniline dokument, millest nähtub antud taastusravi määramine arsti poolt;
 • prillide ja kontaktläätsede kulu hüvitamise korral kindlustusperioodil väljastatud prilliretsept, ostudokument prillide või kontaktläätsede ostmise kohta;
 • retseptiravimite hüvitise korral retsepti koopia.

Enamuse vajalikest dokumentidest leiate aadressidelt www.digilugu.ee ja www.eesti.ee

Kuidas toimub tervisekindlustuse kahjude hüvitamine?

Vali sobiv raviasutus.

 • Haigestumise või muu ravivajaduse korral võib kindlustatud isik valida endale sobiva raviasutuse.
 • Eriarsti vastuvõtule võib pöörduda perearsti saatekirjata. Uuringuteks on vajalik arsti saatekiri, kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

Tasu ravi eest esmalt ise.

 • Raviteenuse kasutamisel peab kindlustatud isik esmalt ravi eest ise tasuma.

Esita Seesamile avaldus ja vajalikud dokumendid

 • Kulud hüvitatakse vastavalt valitud kindlustuskaitsetele ja maksimaalselt kindlustussumma ulatuses, hüvitisest arvatakse maha omavastutus.
 • Tervisekindlustuse kahjujuhtumi korral haldab kogu infot üksnes kindlustusselts. Tööandjale oma kulu- ja ravidokumente esitama ei pea, vaid need tuleb saata otse Seesamile.


Kontaktid:


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.