Kaskokindlustus


Teie enda või tundmatuks jäänud isiku poolt sõidukile tekkinud kahjud hüvitab vabatahtlik sõidukikindlustus ehk kaskokindlustus. Seesami kaskokindlustus pakub kaitset ootamatu ja äkilise sõidukivälise sündmuse, liiklus-, loodusõnnetuse, tulekahju, varguse, röövi ja kolmanda isiku poolt tekitatud kahju riski eest.

 
Lisakaitsed kaskokindlustusele

Lisakaitsed kaskokindlustusele

Täielikuma kindlustuskaitse tagamiseks on otstarbekas valida põhipaketile juurde täiendavaid kindlustusvõimalusi.

Klaasikindlustus hüvitab salongiklaaside purunemisel tekkinud klaasikahjud. Koos klaasiga hüvitatakse ka klaasile paigaldatud toonkile. Klaasikindlustuse lisakaitse puhul saab valida kahe omavastutuse variandi vahel – 0 eurot või 10% kahju suurusest. Kui klaasikindlustus lisakaitsena paketile valitud ei ole, on klaasikahjud ikkagi kaetud, kuid kahju korral omavastutusena rakendatakse põhiomavastutust.

Asendusautokindlustus on oluline selleks, et peamiselt autoga liikleva inimese elu pärast õnnetust seisma ei jääks. Kui auto on liikumisvõimetu või parasjagu remondis, saab kindlustatu selleks perioodiks enda kasutusse asendussõiduki. Seesami koostööpartner asendusautoteenuse osutamisel on Hansarent.

Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus. Paratamatult tuleb liikluses ette ka väga halvasti lõppevaid õnnetusi. Kuigi juhtunut muuta ei saa, aitab Seesami õnnetusjuhtumikindlustus tagajärgedega valutumalt toime tulla. Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul on kindlustatud õnnetuse ajal sõidukis olnud inimesed, kelle surma või püsiva töövõimetuse korral määratakse kindlustushüvitis.

Pagasikindlustus hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kindlustatud sõiduki salongis, pagasiruumis või katuseboksis kaasasolevate esemete kahjustumise, hävimise või kadumise tagajärjel tekkinud kahju.

Seesami kaskokindlustuse eelised

Seesami kaskokindlustuse eelised

 • Lai kindlustuskaitse – sisaldab tasuta autoabi, uusväärtus- ja liisingväärtuskindlustuse lisakaitseid.
 • Koos sõidukiga on kindlustatud turvaistmed ja –hällid, sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam, veokonks, jalgrattahoidja ning täiendavad kaitse- ja astmerauad.
 • Omavastutust ei kohaldata juhul, kui kahju põhjuseks on otsasõit mets- või kariloomale (va lind) või loodusõnnetus, kui kahju suurus on üle 1000 euro.
 • Kindlustatud on kindlustusvõtja alla 14-aastase lapse poolt sõidukile tekitatud kahju.
 • Hüvitatakse sõiduki teele tõstmise ja pukseerimiskulud Eestis, Lätis ja Leedus ilma kindlustussummata, väljaspool Eestit, Lätit ja Leedut kuni 1500 euro ulatuses.
 • Vaid 10% omavastutus varguse ja röövi korral.
 • Hüvitatakse ka ainult rehvidele tekkinud kahju.
 • Garantiiga sõidukitel toimub remont originaalosadega, millele antakse tootjapoolne garantii.
 • Poliisi eest mitmes osas tasumine ei suurenda kindlustusmakset.
 • Kiire ja sõbralik kahjukäsitlus.
Seesami Autoabi

Seesami Autoabi

Seesam Autoabi teenus on nii Eestis kui ka välisriigis kaskokindlustuse kliendile tasuta, samuti puudub omavastutus.
Seesam Autoabi teenuse (sh tasuta majutuskulude) kasutamiseks tuleb helistada telefonile +372 6221 333. Teistelt telefoninumbritelt autoabi teenuse tellimise korral Seesami tasuta autoabi ei kehti.

Isegi kui oskad autol ise purunenud rehvi vahetada või tead, et sõiduk on ideaalses korras, võib teel olles tulla ette ootamatusi hetkel, kui selleks kõige vähem valmis oled.

Kütus saab ootamatult otsa, toimub liiklusavarii, unustad võtmed autosse või vajab sõiduk pukseerimist – Seesam Autoabi annab kindlustunde, et ükskõik mis ka ei juhtuks, on kiire ja professionaalne abi vaid ühe telefonikõne kaugusel.

Milliseid teenuseid Seesam Autoabi pakub?

 • Tasuta abi kogu Euroopas – teenus kehtib kindlustuspoliisile märgitud kehtivuspiirkonnas. Välisriigis hätta sattunud klienti konsulteeritakse esmalt telefoni teel ning vajadusel saadetakse appi vastava riigi kohalik teenusepakkuja.
 • Kiire väljasõit sündmuskohale – suuremates Eesti linnades jõuab abi vajajateni 30 minutiga.
 • Konsultatsioon liiklusõnnetuse korral – aidatakse täita liiklusõnnetuse teadet ning antakse edasised käitumisjuhised.
 • Sõiduki pukseerimine – kui autol on tehniline rike, mida ei saa kohapeal parandada või on sõidu jätkamine muudel põhjustel võimatu, pukseeritakse auto lähimasse volitatud esindusse või remondiettevõttesse.
 • Reisijate viimine sihtpunkti – kui osutus vajalikuks auto pukseerimine, viiakse juht ja kaasreisijad Eesti piires soovitud sihtpunkti.
 • Kütuse toomine – kütuse lõppemise korral tuuakse piisavalt kütust, et klient saaks sõita lähimasse tanklasse (kütuse maksumus hinna sees).
 • Sõiduki väljatõmbamine – kui auto on kraavis, lume või liiva sisse kinni jäänud, saadetakse vajadusel puksiir autot välja aitama.
 • Sõiduki käivitamine – tühja aku korral käivitatakse auto spetsiaalse seadme (booster) abil vastavalt autoesinduse nõuetele.
 • Rehvivahetus – varuratta olemasolul aidatakse koha peal katkine rehv asendada varurattaga. Selle puudumisel käiakse töökojas rehvi parandamas või viiakse sõiduk puksiiriga remonditöökotta (rehvi parandamise maksumus hinna sees, kui seda saab teostada sündmuspaigal).
 • Muude probleemide lahendamine – kui signalisatsioon ei tule maha, lukustad võtmed autosse või tekivad muud edasisõitu takistavad tehnilised rikked, on lahenduseks Seesam Autoabi teenus.
 • Väljaspool Eesti Vabariiki toimunud autoabi kindlustusjuhtumi korral, kui kindlustusvõtjal ei ole juhtumist tulenevalt võimalik sõidukit kasutada, hüvitatakse kuni 3 ööpäeva mõistlikud majutuskulud juhile ja ühele kaasreisijale.

Seesami koostööpartner autoabiteenuse osutamisel on Roheline Laine OÜ.Kaskokindlustuse eelised:

 • Tasuta on kindlustatud sõiduki külge kinnitatud turvaistmed ja –hällid, katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, veokonks ja täiendavad kaitse- ja astmerauad
 • Tasuta autoabikindlustus kogu kindlustusterritooriumil, koos tasuta majutuse, tasuta kütuse toomise ning rehviparandusega sündmuskohal, kui eelnimetatud teenus tellitakse poliisil märgitud telefoninumbrilt
 • Hüvitame mets- või kariloomale otsasõidu tagajärjel tekkinud kahju omavastutust kohaldamata (va juhul kui remont teostatakse täies ulatuses väljaspool Eestit, Lätit, Leedut)
 • Hüvitame loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju omavastutust kohaldamata, kui kahju on suurem kui 1000 €
 • Garantiiga sõidukitel toimub remont originaalosadega, millele antakse tootjapoolne garantii

Tingimused:


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.