Kodukindlustus


Kodukindlustus hüvitab varalised kahjud, kui Teie kodu või kodus oleva varaga midagi juhtub. Hoone ja korter kindlustatakse täisväärtuskindlustuse põhimõttel – kindlustussummat poliisile ei märgita ning kahjude korral tagatakse hoone või korteri taastamine oma endisel kujul. Soovitame kindlasti lisaks valida koduse vara kindlustuse, millega on kaitse all hoones või korteris asuv vallasvara (näiteks mööbel, sisustuselemendid, toataimed, kodutehnika, riietusesemed jne).

Kindlustuspaketid

NB! Seesam palub alati tähelepanelikult läbi lugeda kõik tingimustes toodud välistused. Välistused on sellised juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata. Kui tekib kahtlusi, mis on kindlustatud ja mis ulatuses, on hea pöörduda meie spetsialisti poole, kes tingimused Teile lahti seletab.

Kodukindlustuse lisavõimalused

Kodukindlustuse lisavõimalused

 • Ajutise eluaseme üürikulu kindlustus – kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks, hüvitatakse ajutise eluaseme üürikulud, samuti kolimiseks vajalikud kulud.
 • Üüritulu kaotus – kui välja üüritud hoone või korter on muutub elamiskõlbmatuks, hüvitatakse saamatajäänud üüritulu kuni 12 kuu jooksul.
 • Vastutuskindlustus – hüvitatakse Teie ja Teiega koos elavate pereliikmete poolt kolmandatele isikutele tekitatud isiku- või esemekahju.
Kodukindlustuse eelised

Kodu kindlustamine on lihtne – kindlustame hoone või korteri tervikuna täisväärtuskindlustuse põhimõttel. Ei pea määrama kindlustussummat ja ei ole vaja muretseda, kas õnnetuse korral saab kindlustuselt kahjude katteks piisavalt raha. Koduse vara kindlustussumma määratakse automaatselt ja piisava varuga, et kindlustuskaitse all oleksid kõik suuremad ja väiksemad asjad kodus.

Rajatised ja väikehooned – koos hoonega on kindlustatud 5 000 euro ulatuses rajatised, sh õuevalgustus, palli- ja mängu­väljakud, samuti kuni 20 m2 suurused väikehooned.

Panipaik – koos korteriga on kindlustatud panipaiga (keldriboksi) sise­viimistlus, pani­paiga uks ning panipaiga püsivalt kinnitatud riiulid 2000 euro ulatuses.

Kodune vara väljaspool kodu – kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega kaasas olev kodune vara on kindlustatud 1 000 euro ulatuses Eesti Vabariigi piires ka väljaspool kindlustuskohta. Laiendatud koguriskikindlustuse korral Euroopa Liidu piires 2000 euro ulatuses.

Kodune vara abihoonetes ja keldriboksis - Koduse vara kindlustus kehtib 10% ulatuses koduse vara kindlustussummast ka korteriga samas hoones asuvas keldriboksis või eluhoonega samal kinnistul asuvates hoonetes.

Vana vastu uus – koduse vara kahjud hüvitame samaväärse uue vara väärtuse ulatuses, v.a arvutid, arvutitega seotud seadmed, mobiiltelefonid ning mootorsõidukid.

0-omavastutus varguse ja klaasikahjude korral - omavastutust ei rakendata, kui korteris pandi toime vargus turvaluku lõhkumise teel või kui purunesid hoone või korteri akende, välisuste või rõdupiirete klaaspinnad.

Kindlustusjuhtumiks on vargus - hüvitame kahju, mis on tekkinud koduse vara või hoone osade varguse tagajärjel. Me ei nõua sissemurdmise jälgi.

Hüvitame ehitusveast tingitud kahjud - kui tulekahju või torustiku lekke põhjustab ehitusviga, siis sellised kahjud Seesam hüvitab.

Ehitus- ja remonditööd – kindlustus kehtib ka hoone või korteri ehitus- või remonditööde korral.

Laia kaitsega Eraisiku vastutuskindlustus - Kui oled valinud lisaks eraisiku vastutuskindlustuse, hüvitame: Eesti Vabariigi piires eraisikuna tekitatud kahju kolmandale isikule, kindlustatud isikute laste poolt tekitatud kahju ning kindlustusvõtjale kuuluva kodulooma poolt kolmandatele isikutele tekitatud isiku- või esemekahju.

Kahjude ennetamine kodus

Oma kodu ja vara kaitseks ning selle veelgi parema hoidmise nimel saab iga koduomanik ka ise palju ära teha. Selleks oleme allolevalt koondanud mõned nõuanded.

Tuleõnnetuse ennetamine

 • Igas kodus peab olema töökorras suitsuandur
 • Igas kodus võiks olla esmased vahendid tulekahju piiramiseks – tuletekk ja pulberkustuti
 • Ärge teostage ise elektritöid, kutsuge appi vastava kvalifikatsiooniga spetsialist
 • Ahiküttega korteri või maja korstnat ja lõõre tuleks puhastada vähemalt kord aastas enne kütteperioodi algust. Küttekolletes ja korstnajalal ei tohi olla pragusid, vajadusel laske need asjatundjal parandada
 • Küttekolde ees peab olema metall-leht või mittepõlev põrandakate, et vältida sädemetest tekkida võivat tulekahju
 • Ärge jätke põlevaid küünlaid või kaminat järelevalveta. Küünlad asetage mittepõlevale alusele eemale süttivatest materjalidest
 • Ärge jätke tuletikke või põlevaid küünlaid laste käeulatusse
 • Lülitage kodumasinad (näiteks triikraud) pärast kasutamist vooluvõrgust välja
 • Ärge kunagi kasutage külmunud torude ülessulatamiseks lahtist tuld
 • Põlevat rasva või õli ei tohi kunagi üritada kustutada veega. Tuli tuleb lämmatada riide või spetsiaalse tuletekiga

Veeõnnetuse ennetamine

 • Laske spetsialistidel regulaarselt kontrollida veetorustiku, kuumaveeboilerite ja kodumasinate (näiteks pesumasin, nõudepesumasin) korrasolekut
 • Puhastage regulaarselt vee äravoolutorusid ja -trappe, et vältida ummistuste teket
 • Enne talve algust laske õues ja mitteköetavates ruumides olevad torud veest tühjaks ja sulgege ventiilid, et vältida torude lõhkikülmumist
 • Kodumasinad peavad olema veevõrku ühendatud selleks ettenähtud kraani kaudu, mida on võimalik sulgeda, kui masinat ei kasutata
 • Kui lahkute kodust, ärge jätke pesumasinat tööle
 • Niisketes ruumides laske paigaldada seina- ja põrandamaterjali alla niiskustõke
 • Kui keldrikorrusel ei ole eluruum, tuleb keldrikorrusel hoitavad asjad paigutada põrandast vähemalt 10 cm kõrgusele

Sissemurdmiste ja varguste ennetamine

 • Kodul võiks olla tugeva konstruktsiooniga vähemalt 44 mm paksune uks ja korralikud lukud
 • Koduvõtit ei tohi hoida klassikalistes peidukohtades nagu uksemati all, sest selliseid kohti kontrollivad vargad esimesena
 • Kui võti on kaduma läinud või te pole kindel, et korterit või maja ostes kõik võtmekoopiad enda valdusesse saite, tuleks esimesel võimalusel ukselukud vahetada
 • Kodust lahkudes sulgege korralikult kõik uksed ja aknad
 • Ärge avaldage oma kodust eemaloleku aegu (näiteks tööl või puhkusel viibimine) võõrastele inimestele
 • Kodust lahkudes hoolitsege selle eest, et see ei tunduks mahajäetud. Puhkuse ajaks leppige kokku usaldusväärse inimesega, et ta regulaarselt tühjendaks postkasti, niidaks muru, tõmbaks õhtuks akendele ette kardinad jne
 • Väljaspool hoonet asuv kodune vara tooge kasutamise järgselt siseruumidesse või lukustage vara varguse vältimiseks. Aiamööbel ja –grill tuleb väljaspool hooaega säilitada siseruumides.

Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.