Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus on suureks abiks Teie ja Teie perekonna majandusliku toimetuleku tagamisel, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel on vaja pikaajalist ravi, tekib ajutine töövõimetus või püsiv puue. Kui juhtub halvim, aitab kindlustushüvitis leevendada lähedaste majandusmuresid.

Soovin kindlustada

Eelised:

  • Kindlustuskaitse lähtuvalt kliendi vajadusest. Klient saab valida sobivaimad kindlustuskaitsed. Võimalik on sõlmida nii ühe inimese kui ka kogu pere leping, mida saab täiendada sõltuvalt elukutsest ja harrastustest.
  • Kindlustus kehtib kogu maailmas
  • Seesam ei vähenda makstavaid hüvitisi eelnevalt tasutud hüvitiste võrra.
  • Kui õnnetusest tingitud püsiva puude raskusaste on Seesami usaldusarsti hinnangul vähemalt 60%, makstakse kindlustusjuhtumi korral välja 100% kogu püsiva puude kokkulepitud kindlustussumma.
  • Valuraha hüvitist makstakse ka kergemate vigastuste korral (põrutused, põletused).
  • Ravikulude kindlustuskaitse valikul hüvitame ka haigla voodipäevatasu, kulutused füsioteraapiale ja ravikehakultuurile.
  • Päevaraha hüvitist maksame ka siis, kui lapsevanem peab lapsega juhtunud õnnetuse tõttu hoolduslehel olema.