Reisikindlustus


Seesami reisikindlustus võimaldab igal kliendil valida endale meelepärase kindlustuskaitse. Kindlustusleping on võimalik sõlmida kas ainult välisriigis tekkinud meditsiiniabi kulude hüvitamiseks või ka reisi ärajäämise, katkestamise ja hilinemisega seotud juhtumiteks. Lisaks saab pagasina kindlustada reisile kaasa võetavaid isiklikke esemeid.

Koroonaviirus ja reisikindlustus

Kui haigestun kodus koroonaviirusest põhjustatud haigusesse Covid-19 ja ei saa reisile minna, kas kindlustus katab minu kulud?

* Kui on valitud reisitõrke põhi- või laiendatud kaitse, siis kindlustus tehtud kulutusi ei hüvita.
* Kui on valitud omal soovil tühistamise kaitse, hüvitatakse 70% tehtud kulutustest. Omal soovil tühistamise kaitse tuleks osta koos esimeste reisibroneeringute tegemisega, kuid kindlasti mitte hiljem kui 2 nädala jooksul reisi ostmisest.

NB! Kui reisikindlustuse ostmise hetkel on sihtriigi piir juba suletud ning selline olukord kehtib kuni reisi alguskuupäevani, ei kehti ka omal soovil tühistamise lisakaitse. Sellisel juhul on tegemist ettenähtava kahjuga ning reisi ära jäämisest tekkivaid kulutusi ei hüvitata.

Kui haigestun koroonaviirusesse juba reisil olles, kas reisikindlustus hüvitab ravikulud?
Jah, kui välismaal haigestutakse viirushaigusesse sh koroonaviirusesse, on sellega seoses tekkivad meditsiiniabi kulutused hüvitatavad. Hüvitatakse visiiditasud, haiglakulud ja arsti poolt kirjutatud ravimitele tehtud kulutused.

Kui ma jään välisriigis karantiini, siis kas Seesam hüvitab mulle tehtud või lisanduvad kulud?

* Haigestumisest tulenevad ravikulud hüvitatakse vastavalt meditsiiniabikindlustusele.
* Ei hüvitata karantiini jäämisest tekkivaid lisakulutusi majutusele, uutele lennupiletitele jm sarnasele.

Kui minu lend tühistatakse ja/või reis jäetakse ära koroonaviiruse tõttu, siis kas reisitõrke ja reisitõrke laiendatud kaitse olemasolul hüvitatakse mulle nii lennupiletid kui ka majutus?

* Kui on ostetud reisitõrke kindlustus ja/või reisitõrke laiendatud kaitse, kahjusid ei hüvitata.
* Kui on valitud reisikindlustuse lisakaitsena omal soovil tühistamise kaitse ja reisile ei soovita või ei saa minna, hüvitatakse 70% tehtud kuludest, mida klient ei saanud kasutada ja mida teenusepakkujatel (majutus, transport) ei olnud võimalik talle tagastada. Seda ka siis, kui reis otsustatakse ära jätta koroonaviiruse tõttu. Vaata ka esimese küsimuse vastust omal soovil tühistamise lisakaitse tingimuste kohta!

Seesami reisikindlustuse eelised

Meditsiiniabi

 • Kergemate sportlike tegevuste korral pole vaja lisakaitset (nt jalgrattaga sõitmine, ujumine, tennis, golf, jooga, suusatamine, võrkpall, rulluisutamine, ratsutamine)
 • Rasedusega seotud juhtumite kõrgem hüvitispiir 5000 €.
 • Krooniliste haigustega seotud juhtumite kõrgem hüvitispiir 5000 €.
 • Seesam hüvitab õnnetuse tagajärjel töövõime kaotuse/vähenemise puhul vastavalt 10 000 € või 5 000 €
 • Hüvitatakse loodusõnnetuse või terrorismi tagajärjel tekkinud tervisekahjustused

Reisitõrge

Reisitõrke kaitsega on kindlustusjuhtumiks (sõltuvalt katete valikust):

 • ainsaks reisijaks jäämine
 • võõrustaja haigestumine või surm
 • pagasi vargus välisriigis või muu kuriteo ohvriks langemine
 • Isikliku transpordivahendi vargus või rike
 • ootamatu liiklusummik
 • kindlustatust sõltumatu muudatus transpordivahendi graafikus
 • reisi eesmärgiks oleva ürituse ära jäämine
 • loodusõnnetus
 • terrorism
 • streik, pankrot, töökatkestus
 • Omal soovil tühistamine (lemmiklooma haigestumine, ootamatult tähtis tööülesanne, tüli reisikaaslasega jne)
 • Reisitõrke kindlustuskaitse hakkab kehtima koheselt pärast lepingu sõlmimist. Erandiks on haigusega seotud juhtumid, mille korral algab kindlustuskaitse kolmandal päeval pärast lepingu sõlmimist.

Pagas

 • Pagasiks loetavate esemete nimekiri on laiem (mh tööriistad, muusikainstrumendid, arvutid, ravimid prillid)
 • Kaetud on ka vargus hotelliruumist, pagas ei pea olema hoitud seifis.
 • Pagasi juhtumiks on spordivarustuse kahjustumine ettenähtud kasutamise käigus.
 • Pagasi esemetele ei rakendu täiendavat hüvitispiiri (näiteks ühe eseme kohta hüvitatakse kuni 50% kindlustussummast). Kehtib vaid pagasi kindlustussumma kogu pagasi peale tervikuna.
 • Pagasi hilinemisel välisriiki vähemalt 4 tundi hüvitatakse 40 € päevas. Kui hilineb ese, mis on reisi eesmärgiks möödapääsmatu (nt suusad, muusikariistad), hüvitatakse lisaks eelnevale kuni 30% pagasi kindlustussummast nimetatud eseme rendiks/ostmiseks.

Muu

 • Laiem vastutuse kindlustuskaitse kolmandale isikule põhjustatud kahju jaoks.  Muuhulgas on juhtumiks loomade poolt tekitatud kahju kolmandale isikule ja kindlustatu kasutuses oleva vara kahjustumine, va rendiautod.
 • Puudub omavastutus
 • Kui reis pikeneb kindlustatust sõltumatul põhjusel, pikeneb kindlustuskaitse 2 päeva võrra.

Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.