Reisikindlustus


Seesami reisikindlustus võimaldab igal kliendil valida endale meelepärase kindlustuskaitse. Kindlustusleping on võimalik sõlmida kas ainult välisriigis tekkinud meditsiiniabi kulude hüvitamiseks või ka reisi ärajäämise, katkestamise ja hilinemisega seotud juhtumiteks. Lisaks saab pagasina kindlustada reisile kaasa võetavaid isiklikke esemeid.

Reisikindlustuse võimalused

Meditsiiniabi kindlustus on kõige olulisem osa reisikindlustusest, mis katab välisriigis alanud haiguse või juhtunud õnnetuse, transpordikulud arstiabi saamiseks või haige Eestisse toimetamiseks. Lisaks hüvitatakse kulud, mis on tekkinud reisi pikenemisest haiglas viibimise tõttu.

Sagedased on ka need juhtumid, kus reis jääb haiguse tõttu ära, transpordivahendite tõrgete korral ei jõuta õigeks ajaks soovitud sihtkohta või tuleb reis ootamatult katkestada ning koju tagasi pöörduda. See tähendab tihti lisakulutusi transpordile ja majutusele. Reisi ärajäämisel võib juhtuda, et kogu tasutud raha läheb kaduma. Selleks, et sellist kahju vältida, on mõistlik valida lepingule juurde reisitõrkekindlustus.

Reisile minnes on võimalik kindlustada ka endaga kaasa võetavaid esemeid. Seesami pagasikindlustus hüvitab kahjud, mis tulenevad pagasi vargusest või röövist, purunemisest või kadumisest transportimise käigus. Samuti hüvitatakse esmavajalike esemete ostmise kulud, kui pagas jõuab reisi sihtkohta Teist hiljem.

Valida on võimalik nii erinevate kindlustussummade kui ka lisakindlustuskaitsete vahel, mis võimaldavad muuta kindlustuskaitse veelgi ulatuslikumaks. Reisikindlustust saab sõlmida nii üksikisikule, perele, suuremale grupile kui ka ettevõttele.

Oluline! Reisi ärajäämisel tervislikel põhjustel kehtib kolmepäevane viiteaeg ehk kindlustuskaitse hakkab kehtima kolm päeva peale lepingu jõustumist (näiteks kui poliis ostetakse 06.08, siis ei hüvitata reisi, mis jääb ära haiguse tõttu varem kui 9.08). Seetõttu on eriti oluline, et reisikindlustuse ostmine ei jää viimasele minutile.

Seesami reisikindlustuse eelised

Seesami reisikindlustuse eelised

 • Unikaalne kindlustuskaitse Eestis – reisitõrke lisakindlustus „Eriolukordade kindlustus“ tagab kaitse ka sellisteks ootamatusteks nagu terrorism, streigid ja pankrotid. Eriolukordade kindlustusega on võimalik reis tühistada ükskõik mis põhjusel (näiteks lemmiklooma haigestumine, ootamatult tähtis tööülesanne, mis ei võimalda reisile minna, tüli reisikaaslasega jne).
 • Reisitõrke lisakindlustus – kindlustatu on kaitstud igasuguse temast sõltumatu transpordivahendi graafiku muudatuse eest (näiteks buss peatub teiste reisijate tõttu, lennujaamas on elektrikatkestus või muutus lennugraafik). Samuti on kindlustusjuhtumiks ka reisi eesmärgiks olnud ürituse ärajäämine, looduskatastroof, ootamatu liiklusummik ning hilinenud või kahjustunud pagasist tekkinud muutus reisi graafikus.
 • Vastutuskindlustus kõigile reisidele – võimalus valida vastutuskindlustuse kate kõikidele reisidele. Hüvitatakse kolmandatele isikutele põhjustatud kahjud ning ka juhtumiga seotud õigusabikulud.
 • Paindlik asjaajamiskulude kindlustus – kindlustusjuhtumiga seotud vajalikud mõistlikud asjaajamiskulud (telefonikõned, internetikulu, tõlkekulu) kaetakse kuni 60 euro ulatuses.
 • Piiramatu kestus ravile välisriigis – kindlustusjuhtumi puhul ei piira Seesam ravi kestust välisriigis.
 • Kliendisõbralik hüvitispiir pagasikindlustuses – pagasikindlustuse osas puudub elektroonikal ja spordivarustusel eraldi hüvitispiir.
 • Puudub omavastutus - ühegi kahjujuhtumi korral ei rakendata omavastutust.
 • Pagasikindlustuse hüvitamine perekindlustuse puhul – perekindlustuse pagasikindlustuse limiit on ühtne kogu perele, pagasi hilinemise korral on aga hädavajalike asjade ostmise hüvitissumma suurem (60 eurot/ööpäev, maksimaalselt 240 eurot).
 • Kvaliteetne kahjukäsitlus – kindlustusjuhtumi korral võid julgelt usaldada Seesami kvaliteetset kahjukäsitlust.


Reisikindlustuse eelised:

 • Unikaalne kindlustuskaitse Eestis
 • Reisitõrke lisakindlustus
 • Vastutuskindlustus kõigile reisidele
 • Kliendisõbralik hüvitispiir pagasikindlustuses
 • Omavastutust pole

Tingimused:


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.