Reisikindlustus


NB! Seoses eriolukorraga on meile saabuvate reisikindlustuse päringute ja kahjuteadete hulk väga suur. Vastame teile esimesel võimalusel ja vabandame ette tekkinud viivituste pärast.


Seesami reisikindlustus ei hüvita kahju, kui reisi ära jäämise põhjuseks on riiki sisenemise või Eestist väljumise keeld.

Seesam hüvitab vastavalt ostetud kindlustuskaitsetele järgmised kahjud:

 • Omal soovil reisi tühistamise – ainult juhul, kui sõlmitud on vastav lisakaitse ning reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu.
 • Ürituse ära jäämine - juhul, kui on valitud reisitõrke laiendatud kaitse ning reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu.
 • Lendude ära jäämise/muutumise - juhul, kui on valitud reisitõrke laiendatud kaitse ning reisi sihtkohas pole sisenemiskeeldu.
 • Karantiinis olemisest ning hiljem koju naasmisest tekkivad lisakulud – juhul, kui on valitud reisitõrke laiendatud kaitse.
 • Haigestumisest tulenevad ravikulud hüvitatakse vastavalt meditsiiniabikindlustusele.

 

 

Seesami reisikindlustus võimaldab igal kliendil valida endale meelepärase kindlustuskaitse. Kindlustusleping on võimalik sõlmida kas ainult välisriigis tekkinud meditsiiniabi kulude hüvitamiseks või ka reisi ärajäämise, katkestamise ja hilinemisega seotud juhtumiteks. Lisaks saab pagasina kindlustada reisile kaasa võetavaid isiklikke esemeid.

Seesami reisikindlustuse eelised

 

Meditsiiniabi

 • Kergemate sportlike tegevuste korral pole vaja lisakaitset (nt jalgrattaga sõitmine, ujumine, tennis, golf, jooga, suusatamine, võrkpall, rulluisutamine, ratsutamine)
 • Rasedusega seotud juhtumite kõrgem hüvitispiir 5000 €.
 • Krooniliste haigustega seotud juhtumite kõrgem hüvitispiir 5000 €.
 • Seesam hüvitab õnnetuse tagajärjel töövõime kaotuse/vähenemise puhul vastavalt 10 000 € või 5 000 €
 • Hüvitatakse loodusõnnetuse või terrorismi tagajärjel tekkinud tervisekahjustused

Reisitõrge

Reisitõrke kaitsega on kindlustusjuhtumiks (sõltuvalt katete valikust):

 • ainsaks reisijaks jäämine
 • võõrustaja haigestumine või surm
 • pagasi vargus välisriigis või muu kuriteo ohvriks langemine
 • Isikliku transpordivahendi vargus või rike
 • ootamatu liiklusummik
 • kindlustatust sõltumatu muudatus transpordivahendi graafikus
 • reisi eesmärgiks oleva ürituse ära jäämine
 • loodusõnnetus
 • terrorism
 • streik, pankrot, töökatkestus
 • Omal soovil tühistamine (lemmiklooma haigestumine, ootamatult tähtis tööülesanne, tüli reisikaaslasega jne)
 • Reisitõrke kindlustuskaitse hakkab kehtima koheselt pärast lepingu sõlmimist. Erandiks on haigusega seotud juhtumid, mille korral algab kindlustuskaitse kolmandal päeval pärast lepingu sõlmimist.

Pagas

 • Pagasiks loetavate esemete nimekiri on laiem (mh tööriistad, muusikainstrumendid, arvutid, ravimid prillid)
 • Kaetud on ka vargus hotelliruumist, pagas ei pea olema hoitud seifis.
 • Pagasi juhtumiks on spordivarustuse kahjustumine ettenähtud kasutamise käigus.
 • Pagasi esemetele ei rakendu täiendavat hüvitispiiri (näiteks ühe eseme kohta hüvitatakse kuni 50% kindlustussummast). Kehtib vaid pagasi kindlustussumma kogu pagasi peale tervikuna.
 • Pagasi hilinemisel välisriiki vähemalt 4 tundi hüvitatakse 40 € päevas. Kui hilineb ese, mis on reisi eesmärgiks möödapääsmatu (nt suusad, muusikariistad), hüvitatakse lisaks eelnevale kuni 30% pagasi kindlustussummast nimetatud eseme rendiks/ostmiseks.

Muu

 • Laiem vastutuse kindlustuskaitse kolmandale isikule põhjustatud kahju jaoks.  Muuhulgas on juhtumiks loomade poolt tekitatud kahju kolmandale isikule ja kindlustatu kasutuses oleva vara kahjustumine, va rendiautod.
 • Puudub omavastutus
 • Kui reis pikeneb kindlustatust sõltumatul põhjusel, pikeneb kindlustuskaitse 2 päeva võrra.

Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.