Ajalugu


Tähtsamad sündmused Seesami ajaloos

1991

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse Aktsiaseltsi asutamisleping sõlmiti 1991. aasta mais. 45% aktsiaist kuulus Eesti ettevõtetele ja pankadele, 35% suurimale Soome kindlustuskontsernile Pohjola Yhtiö ning 20% USA finantsettevõttele American International Group.

1993

27. oktoobril toimus elukindlustusseltsi Seesam Elu asutamiskoosolek. Kogu seltsi aktsiapakk kuulus Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse Aktsiaseltsile.

1995

1995. aasta oli ettevõtte laienemise aasta, kollektiiv peaaegu kahekordistus ja aasta lõpuks töötas ettevõttes 22 töötajat.

2000

2000. aasta oli murrangulise kasvu aasta, sest Seesam tõusis turuliidrite hulka. Seesami üldine turuosa oli aasta lõpu seisuga 12%, suurenedes aastaga üle 5 protsendipunkti. Alustati tegevust kohustusliku liikluskindlustuse turul.

2004

Aprillis 2004 omandas Pohjola kontsern American International Group’i (AIG) osaluse Seesamis ning muutus seega Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse Aktsiaseltsi ainuomanikuks. 

2006

Peale Seesami asutajaliikme ja pikaajalise omaniku Pohjola Grupi (Pohjola Group Ltd) ühendamist OKO Pangaga 31.detsembril 2006, sai Seesamist Rahvusvaheline Kindlustuse Aktsiaselts OKO Panga tütarettevõte.

2010

1. jaanuaril 2010 võttis Seesam kasutusele uue oranži logo. Tegemist oli Seesami visuaalse identiteedi ühtlustamisega emaettevõtte, Soome suurima finantskontserni OP-Pohjola Grupiga.

2011

9. mail tähistas Seesam juba oma kahekümnendat tegevusaastat Eestis. Maikuus ostis Seesam oma emaettevõtte käest 100% Seesam Lietuva UADB ning Seesam Latvia AAS aktsiatest. Ettevõtete ühinemisprotsess viidi lõpule aasta lõpuks ja nüüdsest pakub Eestis registreeritud ettevõte kindlustusteenust Lätis ja Leedus filiaalide kaudu.

Alates 31.05.2011 muutus Seesami ärinimi. Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse Aktsiaseltsi asemel on nüüdsest kasutusel ärinimi Seesam Insurance AS

2016

Seesamil täitus 9. mail 25. tegutsemisaasta. Seesami kui ühe vanima Eestis tegutseva kindlustusettevõtte stabiilselt eduka tegevuse põhjuseks on olnud tulemuspõhine juhtimine, mis väärtustab töötajaid ja traditsioone ning loob positiivse õhkkonna nii klientide kui ka kollektiivi jaoks.

2018

Eesti, Läti ja Leedu ametkonnad andsid Austria kontsernile Vienna Insurance Group lõpliku loa osta 100 protsenti kahjukindlustuse ettevõtte Seesam Insurance AS aktsiatest ettevõtte seniselt omanikult, Soome kontsernilt OP Financial Group. Tehing allkirjastati 2017. aasta 18. detsembril ja viidi lõpule 31. augustil 2018. Omanikuvahetusega seoses muutus ka Seesami logo ja kogu visuaalne identiteet.


Tegemist on finantsteenusega, kindlustust pakub Seesam Insurance AS. Tutvu enne ostu sooritamist
lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.