Isikuandmete töötlemise põhimõtted Seesam Insurance AS-s

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on reguleerida Teie isikuandmete töötlemise aluseid ja põhimõtteid.

Seesam Insurance AS-i (edaspidi Seesam) jaoks on esmatähtis töödelda Teie isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega ja omavaheliste kokkulepetega. Seesam teeb endast kõik oleneva, et kaitsta Teie isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Seesam töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja te saate valida, milliseid andmeid meiega jagada. Teie isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Seesam töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas kokkulepetega ning ainult kliendisuhte raames.

Teie isikuandmete töötlemine aitab meil pakkuda teile paremaid teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, milliseid isikuandmeid kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Teie valikud ja võimalused.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et meie veebileht võib sisaldada linke teistele ettevõtetele, mille kohta kehtivad eraldi andmekaitse eeskirjad. Sellisel juhul soovitame tutvuda asjassepuutuvate kolmandate osapoolte andmekaitse eeskirjadega.

Püüame hoida meie valduses olevad andmed õigete ja ajakohastatutena, kustutades ebavajalikud andmed ja uuendades aegunud andmeid. Sellest hoolimata palume Teil aeg-ajalt kontrollida, kas Teie andmed on õiged, ja anda meile teada, kui need on muutunud. Sisene e-teenindusse siit.

Olenevalt teenuste arendamisest ja seaduste muutmisest võib meie andmekaitse eeskiri tulevikus pisut muutuda. Ajakohastatud teavet leiate meie veebilehelt www.seesam.ee

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on reguleerida Teie isikuandmete töötlemise alused ja põhimõtted.